Staphylea pinnata - klokoč zpeřený

26. 8. 2014 vytvořil Václav Dvořák

Staphylea pinnata L. – klokoč zpeřený

Syn.: Staphylodendron pinnatum (L.) Crantz

Čeleď: Staphyleaceae – klokočovité

Status: NT

 

Popis: Keř dorůstající obvykle 1,5-5 m; letorosty jsou zelené, chlupaté, starší větve hnědé a lysé s bělavými lenticelami. Pupeny zašpičatělé, zelenofialové. Listy lichozpeřené, 2-3jařmé; lístky eliptické, zašpičatělé, na okrajích zubaté; řapíčky chlupaté. Laty květů bohaté, složené až ze 60 květů; korunní lístky bílé. Plodem jsou nafouklé tobolky obsahující kulovitá, tvrdá, lesklá, světle hnědá semena.

 

Rozšíření: Druh vyskytující se od střední Evropy, před JV Evropu až po Kavkaz a Sýrii. Na západ areál zasahuje do JV Francie.

 

V České republice se přirozeně vyskytuje zřejmě pouze v teplých oblastech Moravy a snad i na několika lokalitách ve východních Čechách. V Čechách je jeho výskyt hodnocen za druhotný, přesto lze přirozenost areálu obtížně stanovit. Preferuje kolinní a suprakolinní polohy.

 

Ekologie: Klokoč osidluje spíše stinné pláště listnatých lesů, roste rovněž v lesích suťových či inverzních roklích. Preferuje na živiny bohaté, hlinité půdy. Součást několika typů vegetace.

 

Fanerofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Druh není zvláště chráněný, pouze v Červeném seznamu je vedený jako téměř ohrožený druh (NT). Hojněji se vyskytuje především na Znojemsko-brněnské pahorkatině, v Bílých Karpatech a na Pálavě. Jinak je spíše vzácný, soliterně rostoucí.

 

Poznámka: Velkou oblibu měla semena klokoče v 19. století pro výrobu růženců. Často se též vysazoval v blízkosti poutních míst. Příbuzné druhy jsou oblíbené jako okrasné keře.

 

 

 

Literatura:


Skalická A. (1997): Staphylea L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 149-152.