Spilostethus saxatilis - ploštička luční

30. 1. 2009 vytvořil Filip Trnka

Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) – ploštička luční

Syn.: Lygaeus saxatilis (Scopoli, 1763)

Čeleď: Lygaeidae – ploštičkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 10–11 mm, zbarvení červeno-černé. Tělo je oválné, štít se třemi červenými pruhy. Ploštice velmi dobře létá.

 

Možná záměna: Při zběžném pohledu lze splést s ploštičkou pestrou (Lygaeus equestris) nebo vroubenkou červenou (Corizus hyoscyami). Při bližším prozkoumání je, ale bez problémů rozlišíte.

 

Rozšíření: Rozšířena především v jižní Evropě, ale úspěšně se šíří. Dnes ve velké části střední a východní Evropy. Areál sahá až na Malou Asii a ke Kaspickému moři. Také severní Afrika.

 

V ČR poměrně ostrůvkovitě, ale na vhodných biotopech hojná až s masovým výskytem. Od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Dospělci žijí v na bylinách a to často miříkovitých (Apiaceae) nebo hvězdnicovitých (Asteraceae) na biotopech jako jsou prosluněné louky a meze stepního charakteru. Lze se s nimi setkat již v březnu, kdy opouštějí svá zimoviště. Od května do června se páří, nová generace se objevuje v srpnu a často se vyhřívají ve skupinách na květech rostlin. Na jedné rostlině jde spatřit i deset jedinců.

 

 

Literatura:

Kment P. (2007): Ploštice – In: Hudec K. [et al.], Příroda České republiky: průvodce faunou. Academia, Praha.