Sphenophorus abbreviatus - pilous

31. 3. 2023 vytvořil Filip Trnka

Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787) – pilous

Sphenophorus abbreviatus (Fabricius, 1787) – pilous
Čeleď: Dryophthoridae
Status: VU
Popis: Velký druh s délkou těla 10,5–15,5 mm. Zbarvení je černé. Krovky mají na dně teček mezirýží vláskovité šupinky. Bičík tykadel štíhlejší, druhý článek tykadel je mnohem delší než širší. Palička je po stranách rovná, nezaoblená.
Možná záměna: S příbuzným a hojným druhem pilousem velkým (Sphenophorus striatopunctatus), který je habituálně drobnější s délka těla 7–10 mm. Bičík tykadel je silný a druhý článek tykadel je stejně dlouhý jako široký nebo o něco delší. Palička je po stranách zaoblená.
Rozšíření: Středozemí, jižní části západní, střední a východní Evropy a Kavkaz.
V ČR historicky z Čech i z Moravy. V Čechách byl recentní výskyt potvrzen teprve nedávno. Na Moravě na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku.
Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem v květnu a červnu. Druh typický pro mokřady, vlhké louky a slaniska. Oligofág na sítinách (Juncus spp.) a skřípinách (Scirpus spp.). Dospělci žijí skrytě na povrchu půdy poblíž živných rostlin nebo v jejich trsech. Vývoj larvální stádií není znám.
Ohrožení a ochrana: Druh není chráněný zákonem, v červeném seznamu ČR v kategorii „zranitelný“. Historicky byl tento druh ohrožen destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů a slanisek. Recentně ohrožení spočívá v eutrofizaci a sukcesi těchto biotopů. Management by měl spočívat především v mozaikovitém kosení mokřadních luk, pastvě a udržování vodního režimu na lokalitě. Vhodný je také sešlap nebo pojezd vozidel.
Literatura:
Benedikt S., Stejskal R. & Špryňar P. (2007): Faunistic records from the Czech Republic – 236. Coleoptera: Curculionidae. Klapalekiana 43: 209–211. 
Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363. 
Benedikt S., Krátký J. & Schön K. (2016): Nové a potvrzené druhy nosatců (Coleoptera:  Curculionoidea) pro Českou republiku a Slovensko. (New and confirmed records of weevils (Coleoptera: Curculionoidea) for the Czech Republic and Slovakia). Západočeské entomologické listy 7: 25–31.
Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. (1995): Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, część 2. Katalog Fauny Polski, XXIII, 20, Warszawa.
Lyal C.H.C. (2011): Subfamily Dryophthoridae. Pp. 185–192. In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 7. Curculionoidea I. Apollo Books, Stenstrup.
Smreczyński S. (1972): Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze

Čeleď: Dryophthoridae

Status: VU

 

Popis: Velký druh s délkou těla 10,5–15,5 mm. Zbarvení je černé. Krovky mají na dně teček mezirýží vláskovité šupinky. Bičík tykadel štíhlejší, druhý článek tykadel je mnohem delší než širší. Palička je po stranách rovná, nezaoblená.

 

Možná záměna: S příbuzným a hojným druhem pilousem velkým (Sphenophorus striatopunctatus), který je habituálně drobnější s délka těla 7–10 mm. Bičík tykadel je silný a druhý článek tykadel je stejně dlouhý jako široký nebo o něco delší. Palička je po stranách zaoblená.

 

Rozšíření: Středozemí, jižní části západní, střední a východní Evropy a Kavkaz.

 

V ČR historicky z Čech i z Moravy. V Čechách byl recentní výskyt potvrzen teprve nedávno. Na Moravě na Břeclavsku, Hodonínsku a Znojemsku.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od dubna do září s maximem v květnu a červnu. Druh typický pro mokřady, vlhké louky a slaniska. Oligofág na sítinách (Juncus spp.) a skřípinách (Scirpus spp.). Dospělci žijí skrytě na povrchu půdy poblíž živných rostlin nebo v jejich trsech. Vývoj larvální stádií není znám.

 

Ohrožení a ochrana: Druh není chráněný zákonem, v červeném seznamu ČR v kategorii „zranitelný“. Historicky byl tento druh ohrožen destrukcí a melioracemi mokřadních biotopů a slanisek. Recentně ohrožení spočívá v eutrofizaci a sukcesi těchto biotopů. Management by měl spočívat především v mozaikovitém kosení mokřadních luk, pastvě a udržování vodního režimu na lokalitě. Vhodný je také sešlap nebo pojezd vozidel.

 

  

 

 

 

Literatura:

 

Benedikt S., Stejskal R. & Špryňar P. (2007): Faunistic records from the Czech Republic – 236. Coleoptera: Curculionidae. Klapalekiana 43: 209–211. 

 

Benedikt S., Borovec R., Fremuth J., Krátký J., Schön K, Skuhrovec J. & Trýzna M. (2010): Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Systematika, faunistika, historie výzkumu nosatcovitých brouků v České republice a na Slovensku, nástin skladby, seznam. Komentáře k Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae a Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae. (Commented check-list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. (Part 1. Systematics, faunistics, history of the research of weevils in the Czech Republic and Slovakia, structure vignette, check-list. Comments to Anthribidae, Rhynchitidae, Attelabidae, Nanophyidae, Brachyceridae, Dryopthoridae, Erirhinidae and Curculionidae: Curculioninae, Bagoinae, Baridinae, Ceutorhynchinae, Conoderinae, Hyperinae). Klapalekiana, 46 (supplementum): 1–363. 

 

Benedikt S., Krátký J. & Schön K. (2016): Nové a potvrzené druhy nosatců (Coleoptera:  Curculionoidea) pro Českou republiku a Slovensko. (New and confirmed records of weevils (Coleoptera: Curculionoidea) for the Czech Republic and Slovakia). Západočeské entomologické listy 7: 25–31.

 

Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. (1995): Chrząszcze – Coleoptera. Ryjkowce – Curculionidae, część 2. Katalog Fauny Polski, XXIII, 20, Warszawa.

 

Lyal C.H.C. (2011): Subfamily Dryophthoridae. Pp. 185–192. In: Löbl I. & Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 7. Curculionoidea I. Apollo Books, Stenstrup.

 

Smreczyński S. (1972): Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, Chrząszcze