Sphaerophoria - pestřenka

5. 3. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Sphaerophoria – pestřenka

Čeleď: Syrphidae – pestřenkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobné pestřenky s délkou těla 6–10 mm. Tělo je štíhlé. Hlava je u většiny druhů žlutá nebo černožlutá, oči poměrně velké hnědé, u samců se dotýkají, u samic jsou oddálené. Tykadla jsou krátká, jemně pýřitá. Štít je štíhlý, obvykle užší než hlava, zbarvený je tmavě se žlutými páskami na bocích. Štítek je u většiny druhů žlutý. Zadeček je štíhlý, u samců na konci zduřelý. Zbarvení zadečku je obvykle černé se žlutými pásky nebo skvrnami, samci mají pásky většinou širší než samice. Nohy jsou žluté až žlutohnědé hnědé, u některých druhů tmavší. Křídla jsou poměrně úzká, téměř průhledná. Larvy jsou světle zelené s bílou kresbou.

 

Možná záměna: V ČR je známo 12 druhů pestřenek z rodu Sphaerophoria. Většina našich druhů si je podobná a k druhovému určení je potřeba porovnat znaky na tykadlech, žilnatinu v křídle, kresbu zadečku, bocích štítu a někdy také kopulační orgány. Ke spolehlivému určení je potřeba zkušenosti. Podobné jsou i některé další rody pestřenek (Syrphidae).

 

Rozšíření: Holearktický rod – rozšířen v Evropě, Asii a Severní Americe.

 

V ČR je nejběžnější pestřenka psaná (S. scripta), která je běžná po celém území a patří mezi naše nejběžnější pestřenky.

 

Biologie a ekologie: Tyto pestřenky se vyskytuje na různých nelesních biotopech, na okrajích na loukách, pastvinách, mezích, mýtinách a lesních světlinách, v okolí cest, ale i v kulturní krajině, v parcích a zahradách. Často usedají na různé květy, zvláště žluté a bílé, např. miříkovitých rostlin (Apiaceae). Dospělci se vyskytují nejvíce v letních měsících. Aktivní jsou zejména za slunečného počasí. Larvy jsou dravé a živí se mšicemi na listech různých bylin.

 

 

 

Literatura:

 

Ball S.G. & Morris R. K. A. (2000): Provisional atlas of British hoverflies (Diptera, Syrphidae). Monks Wood, UK: Biological Record Centre.

 

Goeldlin de Tiefenau P. (1989): Sur plusieurs espèces de Sphaerophoria (Dipt., Syrphidae) nouvelles ou méconnues des régions paléarctique et néarctique. Bulletin de la Société Entomologique Suisse 62: 41-66.

 

Javorek V. (1967): Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu. SPN Praha.