Spergula morisonii - kolenec Morisonův

3. 4. 2019 vytvořil Michal Hroneš

Spergula morisonii Boreau – kolenec Morisonův
Syn.: Spergula pentandra subsp. morisonii (Boreau) Čelak., Spergula pentandra var. morisonii (Boreau) Döll
Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité
Status: NT

Popis: Drobné, jednoleté byliny s poléhavými až téměř přímými lodyhami. Listy jsou dužnaté, na vrcholu tupé, šedozelené až tmavě zelené, roztroušeně štětinatě chlupaté (tzv. mrtnaté), vyrůstající na lodyze v přeslenech. Květy, vyrůstající v řídkém vidlanu, jsou drobné, pětičetné. Kališní lístky jsou kopinaté až vejčitě kopinaté, světle zelené až narůžovělé, delší než lístky korunní. Korunní lístky jsou široce vejčité, alespoň částečně se překrývající, bílé. Tyčinek je obvykle 10. Plodem jsou vejcovité tobolky ukrývající plochá, tmavě hnědá semena s hnědavým blanitým, asi 0,5 mm širokým lemem.

Možná záměna: Velmi podobným druhem je kolenec pětimužný (Spergula pentandra). Od kolence Morisonova se liší úzkými, nepřekrývajícími se korunními lístky, které jsou delší než kalich, 5 tyčinkami a až 1 mm širokým, bělavým blanitým lemem semen.

Rozšíření: Především západní a severozápadní Evropa od Pyrenejského poloostrova po jižní Norsko. Na východ zasahuje ostrůvkovitě až do střední Evropy a na západní Ukrajinu a do Běloruska. Zavlečení je uváděno z USA.

Rozšíření kolence Morisonova v ČR má výraznou subatlantskou tendenci. V Čechách se vyskytuje roztroušeně, především v oblastech s kyselým podložím, na Moravě je velmi vzácný, pouze v okolí Hodonína a ve Slezsku jen na Opavsku.

Ekologie: Konkurenčně slabý acidofyt, který roste především na písčinách, ve světlých borech na písku, na suchých pastvinách a kamenitých okrajích lesů. Je diagnostickým druhem několika rostlinných společenstev písčin, např. panonských písečných stepí svazu Festucion vaginatae, trávníků s paličkovcem šedavým svazu Corynephorion canescentis a porostů psamofytních terofytů svazu Thero-Airion.

Terofyt kvetoucí od března do května.

 

 

Literatura:

Dvořák F. (1990): Spergula L. – In.: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 76–81.