Sorbus torminalis - jeřáb břek

21. 8. 2008 vytvořil Filip Trnka

Sorbus torminalis (L.) Crantz  jeřáb břek  

Syn.: břek obecný; Crataegus torminalis L., Pyrus torminalis Ehrh.  

Čeleď: Rosaceae  růžovité  

Status: C4a

 

Popis: Jsou to opadavé listnaté dřeviny. Výška se pohybuje okolo 2025 m. Listy jsou nedělené, střídavé, široce vejčité, peřenoklané. Pilovité úkrojky na okraji listu po 3 až 4 párech. Mladé lístky jsou chlupaté. Postupem času ale zůstává chlupatá pouze žilnatina, listy jsou lysé. Drobné kvítky vytvářejí přímé, dlouze stopkaté laty, vykvétají v květnu. Po oplození se vytvářejí malvice. Jsou veliké jen pár centimetrů, žlutočerveně zbarvené, po dozrání je zbarvení hnědé. Malvičky jsou velmi kyselé. Borka je drobně šupinatá, tmavě hnědě zbarvená.

 

Možná záměna: Jedná se o nezaměnitelný druh. Ovšem velmi nepozorný laik by si mohl jeřáb splést s kalinou obecnou (Viburnum opulus). Kalina je celkově drobnější. Listy jsou zespodu pýřité i ve stáří. Okrajové květy kaliny jsou sterilní. Plodem jsou červené peckovice.

 

Rozšíření: Roste v teplejších oblastech střední Evropy, Malé Asie a severní Afriky.

 

V ČR se vyskytuje jen místně jako roztroušená dřevina v teplejších oblastech.

 

Ekologie: Setkáme se s ním v listnatých lesích, šípákových doubravách a v lesostepích. Roste především na vápenitém podloží. Spolu s jeřábem mukem (Sorbus aria) vytváří křížence jeřáb širolistý (Sorbus x latifolia). Ačkoliv je to naše domácí dřevina setkáme se s ním jen málo. Je to ovlivněno jeho špatnou konkurenční schopností, nízkou výmladkovostí a nepravidelnou plodností. K rozšiřování semen velice napomáhají ptáci, kterým musí plod projít trávicím traktem, aby mohlo semeno vyklíčit. Pokud se tak nestane, plod na stromě usychá a semena se nedostanou ven. Na podzim se listy břeku barví do výrazných barev (oranžová, červená). Jeřáb se dožívá průměrně věku 100 let.

 

Význam: Hospodářská dřevina. Načervenalé dřevo se používá v řezbářství, nábytkářství a při výrobě hudebních nástrojů. Je velmi pevné a tvrdé.

 

    

 

Literatura:

 

Kovanda M. (1992): Sorbus L. – jeřáb. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 474–484, Academia, Praha.