Sorbus aucuparia subsp. aucuparia - jeřáb ptačí pravý

15. 6. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia – jeřáb ptačí pravý

Syn.: Mespilus aucuparia (L.) Scop., Pyrus aucuparia (L.) Gaert., Aucuparia sylvestris Med.  

Čeleď: Rosaceae – růžovité  

Status: běžný druh  

 

Popis: Dřevina stromovitého, vzácněji keřovitého vzrůstu, dorůstající se 3–12 m, s hladkou, světle šedavěhnědou borkou. Pupeny jsou plstnaté a nikdy nejsou lepivé. Listy jsou lichozpeřené, tvořené 59 jařmy. Lístky jsou asymetrické, protáhle kopinaté, na okraji pilovitě zubaté, ze spodu nápadně plstnaté. Květy jsou krémově bílé až žlutobílé, shromážděné v hustých květenstvích. Malvice jsou kulovité, oranžové až načervenalé, lesklé.

 

Možná záměna: Jeřáb ptačí tvoří v ČR dva poddruhy – jeřáb ptačí pravý a jeřáb ptačí olysalý (Sorbus aucuparia subsp. glabrata). Nominátní poddruh se od jeřábu ptačího olysalého dá odlišit podle kulovitých malvic a plstnatých pupenů a rubu listů. Podobných druhem je také jeřáb oskeruše (Sorbus domestica), který má ovšem výrazně větší malvice, lepkavé pupeny a souměrné, více protáhlé lístky.

 

Rozšíření: Téměř celá Evropa, kromě nejjižnějších částí Mediteránu. Na východ zasahuje do Malé Asie a až na západní Sibiř.

 

Poměrně hojně po celém území ČR, od nížin až do hor. V nejvyšších horách se vyskytuje vzácně do vyššího horského stupně. V subalpínském stupni Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku je nahrazen jeřábem ptačím olysalým.

 

Ekologie: Jeřáb ptačí přirozeně roste ve světlejších listnatých i jehličnatých lesích a na jejich okrajích, dále pak na pasekách, skalách či na mírně ruderálních místech. Poměrně často je vysazován jako okrasná dřevina v lidských sídlech a také podél cest a vodních toků. Vyhovují mu obvykle vlhčí, kyselejší, na živiny chudší půdy.

 

Makrofanerofyt, kvetoucí v květnu a červnu. Plody dozrávají na konci července či v srpnu.

 

Význam: Tzv. pionýrský druh, účastnící se raných sukcesních stádií. Plody jsou trpké, po přemrznutí se však dají konzumovat, někdy se využívají k výrobě pálenky. Dřevo je poměrně tvrdé, ale ohebné a využívá se k výrobě hudebních nástrojů či násad. 

 

Kultivary: Sorbus aucuparia 'Edulis' (jedlé malvice nasládlé chuti, listy jsou pilovité často jen při vrcholu lístků), Sorbus aucuparia 'Michred' (červené plody), Sorbus aucuparia 'Moravský sladkoplodý', Sorbus aucuparia 'Nana' (keřovitý vzrůst), Sorbus aucuparia 'Pendula' (převislé větve), Sorbus aucuparia 'Variegata' (strom se zelenými, žlutě kropenatými listy), Sorbus aucuparia 'Xanthocarpa' (plody jsou žlutavě oranžové).

 

 

 

Literatura:

 

Kovanda M. (1992): Sorbus L. – jeřáb. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 474–484, Academia, Praha.