Sonchus palustris - mléč bahenní

4. 12. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Sonchus palustris L. - mléč bahenní

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C2

 

Popis: Mohutné byliny s větveným oddenkem, vytvářejícím podzemní výběžky. Jedna z nejvyšších rostlin na našem území, s lodyhou vysokou až 2,5m (ze zahraničí jsou uváděni jedinci vysocí až 5m). Lodyha přímá, dutá, lysá, jen při vrcholu větvená, žláznatě štětinatá. Přízemní listy oddáleně peřenodílné, na okraji drobně osténkaté, na bázi střelovitě objímavé. Výše postavené lodyžní listy  jsou rovněž peřenodílné s 1-3 páry úkrojků, dlouhé až 30cm, na bázi objímavé. Horní listy celistvé. Úbory nápadné, velké až 3cm, hustě žláznatě štětinaté, uspořádané v terminálu. Zákrov víceřadý. Jazykovité květy žluté, jen nepatrně delší než zákrov. Plodem jsou žlutě zbarvené nažky s nápadným bílým chmýrem.

 

Možná záměna: Druh zaměnitelný s hojným druhem mléčem rolním (Sonchus arvensis), který má nažky zbarvené do hněda a lodyžní listy jsou při bázi srdčitě objímavé (se zaokrouhlenými oušky), nikoli střelovitě objímavé (s kopinatými oušky), jak tomu je u mléče bahenního.

 

Rozšíření: Druh s euro-asijským areálem, který zahrnuje oblast západní Evropy, jižní Skandinávie, střední Evropy, na jih po severní Itálii, dále na Balkáně, v Turecku, v centrálním Rusku, na východě po pohoří Altaj a čínskou provincii Xinjiang. Je znám i výskyt v Kanadě, v Ontariu, kde byl objeven v 70. letech 20. století a je zde považován za introdukovaný druh.

 

V České republice se jedná o vzácný druh, vyskytující se pouze na J a JV Moravě: v Bílých Karpatech, v okolí Hodonína, na Mikulovsku a u Tišnova. Převážně v planárním, výjimečně až v suprakolinním stupni.

 

Ekologie: Druh mokřadních stanovišť, rostoucí na zaplavovaných loukách v říčních nivách, podél břehů či slepých ramen. Snáší eutrofizované, na živiny bohaté, často i nitrofilní stanoviště. Rovněž mu nevadí půdy mírně zasolené. Je znám ze společenstev řádu Molinietalia či Convolvuletalia sepium.

 

Hemikryptofyt kvetoucí v letních měsících.

 

Ochrana a ohrožení: Mléč bahenní není veden mezi zvláště chráněnými druhy ČR, v Červeném seznamu patří mezi silně ohrožené druhy, což je dáno vzácností tohoto druhu, kterému škodí především odvodňování a tedy změna vodního režimu na lokalitách.

 

Taxonomická poznámka: Druh ve většině svého areálu znám a rostoucí v nominátním poddruhu Sonchus palustris subsp. palustris. Na Kavkaze se izolovaně, zřejmě endemicky, vyskytuje poddruh Sonchus palustris subsp. sosnowskyi (Schchian) Boulos.

 

V rámci rodu Sonchus náleží do sect. Maritimi. Nedávné molekulární ITS studie toto potvrzují, řadíc Sonchus palustris jako sesterský k dřevnatým zástupcům rodu Sonchus z oblasti Makaronésie.

 

 sonchus_palustris1 sonchus_palustris2 sonchus_palustris3 sonchus_palustris4

 

Literatura:

 

Křísa B. (2004): Sonchus L. – mléč. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 536–540, Academia, Praha.