Sittipub pubescens - skákavka okenní

25. 11. 2017 vytvořil Ondřej Machač

Sittipub pubescens (Fabricius, 1775) – skákavka okenní

Syn.: Sitticus pubescens (Fabricius, 1775)

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4–6 mm (hlavohruď 2–2,5 mm). Hlavohruď je šedá až šedohnědá se světlými šupinkami, které vytvářejí kresbu. Zadeček je oválný, mírně zploštělý. Zbarvení zadečku je šedé až šedohnědé se světlou kresbou, obvykle patrné čtyři světlé skvrny. Nohy jsou šedavé se světlým kroužkováním. Samci mají obvykle tmavší a kontrastnější zbarvení než samice. Díky svému zbarvení je tato skákavka na skalách a zdech velmi dobře maskovaná.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu „Sitticus“, zejména s podobnou skákavkou plotní (Sitticus terebratus), která má však tmavší zbarvení a kontrastnější kresbu.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa a Poamuří.

 

V ČR hojný druh po celém území od nížin do hor. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Skákavka okenní obývá různé skalnaté biotopy, najdeme ji na skalách, v balvanitých sutích, kamenolomech, ale často také na zdech a stěnách budov, někdy také v domácnostech, často v okolí oken (odtud český název). Žije na povrchu skal, kde zvláště za slunného počasí hbitě pobíhá a poskakuje. Hustý bělavý kokon samice zapřádá do skalních štěrbin, puklin ve zdech nebo pod kameny. S dospělci se setkáme od dubna do října. V budovách žijí dospělci po celý rok.

 

Taxonomická poznámka: Dříve patřil tento druh do početného rodu Sitticus, po nedávné revizi tohoto rodu byl však pro tuto skákavku vytvořen nový rod Sittipub.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.