Sinanodonta woodiana - škeble asijská

13. 4. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) – škeble asijská

Čeleď: Unionidae – velevrubovití

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Velký druh mlže, délka lastury 120–200 mm, výška 90–125 mm. Lastura je obvykle okrouhlá s výrazným štítem, který přesahuje vrchol a je poměrně tenkostěnná. Vrcholové lišty nejsou rovnoběžné s přírůstkovými čarami. Zbarvení lastury je hnědé až červenohnědé. Přijímací a vyvrhovací otvor jsou ohraničeny.

 

Možná záměna: Poměrně charakteristický druh, u nás zaměnitelný snad jen s atypicky tvarovanými jedinci škeble rybničné (Anodonta cygnea).

 

Rozšíření: Původní areál druhu je v Asii, dostala se pravděpodobně s rybami do Evropy, kde se v současné době šíří.

 

V ČR zejména v nížinných oblastech, v povodí větších řek. První nález je z Dyje u Břeclavi z roku 1996, v současné době je známá i z Bečvy, Moravy, Tovačovska, jižních a východních Čech a Humpolce.

 

Biologie a ekologie: Tato škeble obývá nížinné toky řek, slepá ramena, ale i rybníky, tůně a vodní kanály s bahnitým dnem. Je odděleného pohlaví. Glochidie (larvy) byly u nás zjištěny zejména na žábrech tolstolobiků, línů, střevli východní a dalších rybách. Živí se filtrací planktonu.

 

 

Literatura:


Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10.

 

Beran L. (2008): Expansion of Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) (Bivalvia: Unionidae) in the Cztech Republic. Aquatic Invasions (2008) Volume 3(1): 91-94.