Anodonta cygnea - škeble rybničná

1. 3. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) – škeble rybničná

Čeleď: Unionidae – velevrubovití

Status: VU, SO

 

Popis: Velký druh mlže o délce lastury 150–220 mm a výšce 75–120 mm, Lastura je oválně vejčitá, rýhovaná a poměrně tenkostěnná, bez zámku. Tvar lastury je zvláště u mladých jedinců variabilní. Vrcholové lišty lastury jsou rovnoběžné se soustřednými přírůstky. Vrchol lastury obvykle nepřesahuje a jeho struktura je jednoduchá. Zbarvení je zelenohnědé až žlutohnědé. Tělo je krémově bílé až žlutavé. Je to náš největší měkkýš.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s podobnou škeblí říční (Anodonta anatina). Ta je však obvykle menší (délka lastury do 150 mm) a vrcholové lišty mají dvojitou strukturu. Nápadný je také výrazný štít, který dává lastuře škeble říční kosočtverečný tvar.

 

Rozšíření: Evropský druh, který zasahuje až na Sibiř.

 

V ČR lokálně hojný druh, jen v nížinách, zejména v rybníkářských oblastech.

 

Biologie a ekologie: Škeble rybničná obývá především větší stojaté vody jako rybníky, jezera, ale také pomalu tekoucí vody a slepá ramena řek. Dává přednost vodám s bahnitým dnem. Živí se planktonem, který filtruje z vody. Je odděleného pohlaví. Larvy parazitují na žábrách různých druhů ryb zejména jelců, línů a perlínů. Dožívá se 5–15 let.

 

Ochrana a ohrožení: Tento druh je ohrožen znečištěním vod a intenzivním rybníkářstvím. V Červeném seznamu bezobratlých ČR je veden jako druh zranitelný (VU). Mezi zvláště chráněnými druhy je veden jako silně ohrožený druh (SO).

 

 

 

Literatura:


Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohroženía ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10.

 

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. (1995): Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha. 

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha.