Silene conica - silenka kuželovitá

8. 6. 2019 vytvořil Václav Dvořák

Silene conica L. – silenka kuželovitá

Syn.: Pleconax conica (L.) Šourková

Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Status: RE

 

Popis: Bylina s obvykle jedinou, vzpřímenou, mimo květenství zřídka větvenou, srstnatou, nahoře žláznatou lodyhou, vysokou 5–30 cm. Přízemní listy nepočetné; lodyžní listy obvejčité až čárkovité, špičaté, chlupaté. Květy v chudokvětých vidlanech nebo pouze jediný terminální květ. Kalich za květu trubkovitý, později kuželovitý, 30žilný, chlupatý. Korunní lístky dvouklané, růžové; nehet ouškovitě rozšířený; pakorunka přítomna, tvořena 2 výrůstky. Plodem jsou kuželovité tobolky; semena ledvinovitá, šedohnědá.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh zejména díky své jednoletosti a bohatě žilnatým kalichům.

 

Rozšíření: Těžiště areálu leží v jižní Evropě a v Panonské nížině odkud druh zasahuje do střední, západní a ojediněle i severnějších částí Evropy. Hojně roste též na Krymském poloostrově, znám je také z Kavkazu.

 

V České republice se tento druh vždy vyskytoval vzácně a lokálně v termofytiku středních Čech a na jižní Moravě, odkud pochází i poslední doklady o výskytu.

 

Ekologie: Tato silenka se ve střední Evropě chová jako psamofyt, tedy druh vázaný na písčiny, preferuje otevřená společenstva, pastviny, méně často okraje polí a kamenitá místa. V přímořských oblastech často roste na stabilizovaných dunách.

 

Jednoletý terofyt s fenologickým optimem kvetení od května do června.

 

Ochrana a ohrožení: Silenka kuželovitá je v současnosti hodnocena jako vyhynulý druh pro Českou republiku (RE). Stalo se tak v důsledku razantního úbytku přirozených biotopů přímou destrukcí nebo jejich zarůstáním. Nelze však vyloučit opětovné nalezení zejména v oblasti jižní Moravy, kam může být druh poměrně snadno zavlečen.

 

 

Literatura:

 

Preston C. D., Pearman D. A. & Dines T. D. (eds) (2002): New Atlas of the British and Irish flora. – Oxford: Oxford University Press.

 

Šourková M. (1990): Pleconax Rafin. In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, Academia, Praha, 184–185.