Seseli annuum - sesel roční

30. 9. 2022 vytvořil Michal Hroneš

Seseli annuum L. – sesel roční
Syn.: Seseli coloratum Ehrh., Seseli bienne Crantz
Čeleď: Apiaceae – miříkovité
Status: NT

Popis: Jednoleté, dvouleté až krátce vytrvalé rostliny s přímým, vřetenovitým, horizontálně větveným kořenem a přímou, 10–60 cm vysokou, krátce hustě pýřitou, tuhou, rýhovanou, často fialově naběhlou lodyhou. Přízemní i lodyžní listy sivozelené, oboustranně krátce drsně pýřité, s čepelí v obrysu vejčitou až vejčitě podlouhlou, 2–3x zpeřenou, s koncovými úkrojky čárkovitými. Pochvy lodyžních listů s širokým, obvykle načervenalým blanitým okrajem, pod čepelí ouškatě rozšířeným. Květenství tvoří koncové okolíky bez obalu nebo jen s jediným listenem, složené z 15–40 okolíčků, s obalíčky z četných, kopinatých, na okraji blanitých, hustě brvitých listenů. Kališní cípy jsou drobné, trojúhelníkovité. Korunní lístky jsou bílé až načervenalé, v obrysu vejčité, na vrcholu protažené v krátký lalok. Plodem jsou v obrysu eliptické dvounažky.

Možná záměna: Od našich ostatních seselů se s. roční liší svou krátkověkostí. Od s. fenyklového (Seseli hippomarathrum) se liší volnými obalíčky a lysými plody. Od zbývajících dvou druhů, s. sivého (Seseli osseum) a s. pestrého (Seseli pallasii), se odlišuje hranatými stopkami okolíčků a zelenými, často fialově naběhlými lodyhami. Podobným druhem je také jarva žilnatá (Cnidium dubium), sesel se od ní liší tuhou, rovnou lodyhou a kopinatými listeny obalíčku.

Rozšíření: Sesel roční se vyskytuje značně nesouvisle v mírném a submediterráním klimatickém pásu Evropy, od Franci na západě po Ural na východě, na jihu zasahuje na sever Španělska, Itálie a Balkánského poloostrova do Bulharska, na severu hranice sahá k pobřeží Baltského moře.

V ČR se vyskytuje v teplejších oblastech, převážně v nížinách a přilehlých pahorkatinách. V Čechách se vyskytuje především v Českém středohoří, na Českolipsku, v okolí Prahy, v Polabí a ve středním Povltaví. Na Moravě se vyskytuje na jihozápadě, jihu a jihovýchodě, na sever zasahuje až na Olomoucko a do Moravské brány.

Ekologie: Druh suchých výslunných stanovišť na úživných, minerálně bohatých bazických substrátech. Nejčastěji roste v suchých trávnících, na suchých kamenitých pastvinách nebo na okrajích světlých teplomilných křovin.

Terofyt, který kvete od července do září.

 

 

Literatura:

Hrouda L. (1997): Seseli L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, p. 354–360.