Selaginella selaginoides - vraneček brvitý

11. 8. 2013 vytvořil Václav Dvořák

Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank et Mart. – vraneček brvitý

Syn.: Lycopodium selaginoides L.; L. ciliatum Lam.; Selaginella spinosa Beauv.; S. ciliata (Lam.) Opiz

Čeleď: Selaginellaceae – vranečkovité

Status: VU, §S

 

Popis: Řídce trsnatá bylina se sterilními, hustě olistěnými, velmi krátkými lodyhami. Fertilní výtrusnicové klasy jsou řidčeji olistěné, dlouhé do 10 cm. Listy na sterilních lodyhách jsou uspořádány do šroubovice, s okraji obvykle třásnitě zubatými. Výtrusnicové klasy jsou na koncích lodyh umístěny jednotlivě, od zbytku lodyh jsou nevyrázně oddělené. Výtrusnice jsou zbarveny žlutavě.

 

Možná záměna: Vraneček brvitý je zaměnitelný s vranečkem švýcarským (Selaginella helvetica), který má ovšem listy na sterilních lodyhách uspořádané ve čtyřech řadách, nikoli do šroubovice. Na našem území je považován za vyhynulý druh.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým cirkumboreálním areálem zahrnujícím jiho- a středoevropské hory, severní Evropu, sibiřský pás až po Kamčatku, Kurily, Japonsko a roste rovněž v Severní Americe.

 

V České republice se vyskytuje roztroušeně až vzácně od montánního po subalpínský stupeň sudetských pohoří. V současnosti je znám pouze z Krkonoš, Hrubého Jeseníku a snad i Králického Sněžníku.

 

Ekologie: Roste na sutích, holích, na vlhkých skalách a skalkách podél bystřin, v lesních loučkách a na horských loukách. Součást několika typů vegetace, např. květnatých skalních trávníků sv. Agrostion alpinae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Druh je řazen mezi zvláště chráněné taxony v kategorii silně ohrožené druhy. V Červeném seznamu patří mezi druhy zranitelné. Lokality druhu jsou zahrnuty mezi chráněná velkoplošná i maloplošná území.

 

 

Literatura:

 

Chrtek J. (1997): Selaginella Beauv. In: Slavík B. & Hejný S. (eds), Květena České republiky, vol 1, ed. 2, Academia, Praha, 200–201.