Sedum alpestre - rozchodník horský

23. 7. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Sedum alpestre Vill. - rozchodník horský  

Syn.: Sedum saxatile All., Sedum repens Schleich., Sedum rubens sensu Haenke non L., Sedum erythraeum Griseb.  

Čeleď: Crassulaceae - tlusticovité

Status: C3

 

Popis: Drobné, vytrvalé, 5-10 cm vysoké byliny sukulentního vzhledu s tenkými poléhavými až plazivými, na konci vystoupavými, větvenými, hustě olistěnými lodyhami. Listy jsou střídavé, podlouhlé, až úzce obkopinaté, na konci zaokrouhlené, v průřezu oboustranně zploštělé, eliptické. Květenství jsou nahloučená na koncích lodyh, tvořená pětičetnými, drobnými, jasně žlutými květy. Květní stopky jsou delší než kalich. Korunní lístky jsou vejčité, tupé. Plodem jsou dřevnatějící, červenohnědé měchýřky.

 

Možná záměna: Asi nejpodobnějším druhem je vzácně zavlékaný horský rozchodník roční (Sedum annuum), který se liší špičatými korunními lístky či tmavě hnědými měchýřky. Další podobné druhy, rozchodník ostrý (Sedum acre) a rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare), mají listy v průřezu vypouklé, nebo jen z horní strany mírně zploštělé.

 

Rozšíření: Rozchodník horský roste v horách střední a jižní Evropy, od Pyrenejí a Vogéz na západě, přes Alpy, Vysoké Sudety a Karpaty po pohoří na Balkánském poloostrově a v Turecku. Na jihu roste ještě v Apeninách a na Sardínii.

 

V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších pohraničních pohořích na severu republiky (tzv. Vysoké Sudety: Krkonoše, Hrubý Jeseník), kudy prochází severní hranice areálu tohoto druhu. Na Kralickém Sněžníku neroste. Původní populace se pravděpodobně vyskytují pouze nad horní hranicí lesa, v Krkonoších se však v současné době tento rozchodník vyskytuje i v nižších horských polohách.

 

Ekologie: Poměrně suchomilný a světlomilný druh, rostoucí ve štěrbinách kamenů či skalek v ledovcových karech, na sněhových výležiscích či na lavinových drahách, sekundárně také na zděných březích potoků, na různých zítkách či na kamenitých valech na pastvinách. V literatuře je udáván jako diagnostický druh subalpínských skalních společenstev svazu Androsacion alpinae.

 

Chamaefyt, který kvete v červnu a červenci.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je vzhledem ke svému omezenému rozšíření uveden v Červeném seznamu cévnatých rostlin v kategorii ohrožený. Přirozeným populacím v současné době pravděpodobně nehrozí žádné nebezpečí.