Scorzonera parviflora - hadí mord maloúborný

25. 9. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Scorzonera parviflora Jacq. - hadí mord maloúborný

Syn.: Scorzonera caricifolia Pallas; Scorzonera cypria Kotschy in Unger & Kotschy; Scorzonera halophila DC.

 Čeleď: Cichoriaceae - čekankovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Lysá tmavozelená bylina. Lodyha pouze jedna, vysoká do 40ti cm, dužnatá, s nízkým počtem drobných listů (obvykle 1-3), v horní části chudě větvená nebo jednoduchá. Přízemní listy přímé, čárkovité, dlouhé i 30cm. Úbory dlouze stopkaté, malé do 2cm vysoké, na rostlině pouze 1-3. Liguly (= zploštělé části jazykovitých květů) jsou nanejvýše o 1/2 delší než zákrov. Zákrov úzce vejcovitý. Plodem jsou hnědé válcovité lysé nažky.

 

Možná záměna: Hadí mord maloúborný je možné zaměnit s h.m. nízkým (Scorzonera humilis). Oba druhy se odlišují především v chlupatosti lodyhy. Hadí mord nízký je alespoň na bázi lodyhy nebo pod úborem pavučinatě vlnatý, na rozdíl od hadího mordu maloúborného, který je zcela lysý.

 

Rozšíření: Druh s euroasijským areálem, s kontinentální tendencí. V Evropě se vyskytuje disjunktivně, výskyt je soustředěn do několika rozáhlejších arel. Nejzápadnější lokality se nachází ve středním Španělsku, odkud na východ pokračuje přes Francii, Německo, střední Evropu, Balkánských poloostrov po východní Evropu. V Asii areál zasahuje až do stepních, kontinentální částí jižní Sibiře, Mongolska a Číny po pohoří Altaj. Dále v Zakavkazí a středoasijských zemích.

 

V České republice se vyskytoval téměř na všech slaniskových lokalitách,  téměř výhradně kopírující české a moravské termofytikum. Z Čech je udáván z 15 historických lokalit z okolí Mostu, Libochovic, Neratovic, ze západních Čech, aj. Na jižní Moravě rovněž na významných slaniskových lokalitách, dále v povodí říčky Trkmanky, Litavy aj. Rozšíření sahalo zhruba od Brna po rakouské hranice. V současnosti na většině lokalit druh vymizel.

 

Ekologie: Halofytní druh preferující vhlké poloslané až slanisté biotopy - louky, bažiny, travinné porosty či pastviny. Na půdách minerálně bohatých, těžkých, jílovitých, na zásoby spodní vody bohatých, v létě s převažujícím výparným režimem. Diagnostický druh vegetace sv. Scorzonero-Juncion gerardii. Výrazný heliofyt, který úbory otvírá pouze za plného slunečního záření.

 

Hemikryptofyt, s fenologickým optimem kvetení v květnu až červnu.

 

Ochrana a ohrožení: Druh zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený. Stejný status ohrožení mu náleží i v Červeném seznamu. Lokality jsou chráněny územně. Hadí mord maloúborný patří k halofytním druhům, které zaznamenaly rapidní ústup ze svých lokalit. Negativně se na tom podepsaly rozsáhlé změny vodního režimu těchto již samo o sobě vzácných biotopů, ruderalizace, sukcesní procesy a v některých případech i těžba (Mostecko). V neposlední řadě zmiňme, že na lokalitách rovněž chybělo potřebné mechanické narušování zabezpečované především pastvou. V současné době se pastva  kombinovaná se sečí navrátila jako managmentové opatření např. na NPR Slanisko u Nesytu.

 

 scorzonera_parviflora1 scorzonera_parviflora2 scorzonera_parviflora3 Scorzonera_parviflora_4 Scorzonera_parviflora_5

 

Literatura:

 

Grulich V. (2004): Scorzonera L. – hadí mord. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 724–729, Academia, Praha.