Scorzonera austriaca - hadí mord rakouský

6. 1. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Scorzonera austriaca Willd. - hadí mord rakouský

Syn.: Scorzonera glabra Rupr.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C3

 

Popis: Vytrvalé, zpočátku poměrně drobné, později až 30 cm vysoké, téměř lysé byliny s vícehlavým oddenkem a jednoduchou, přímou, obvykle bezlistou lodyhou. Listy jsou většinou pouze přízemní, přisedlé, tuhé, čárkovité až úzce eliptické, do plochy rozvinuté nebo svinuté, sivozelené, na konci zašpičatělé, celokrajné nebo jemně zvlněné. Úbor je koncový, jasně žlutý. Květy jsou pouze jazykovité. Zákrov je vejcovitý, víceřadý, zákrovní listeny jsou vejčitě trojúhelníkovité až kopinaté. Plodem je ochmýřená nažka.

 

Možná záměna: Jedná se o poměrně obtížně zaměnitelný druh naší květeny. Od ostatních domácích žlutokvětých hadích mordů se liší jednoduchými, jednoúborovými lodyhami bez listů a sivozelenou barvou vegetativních částí.

 

Rozšíření: Ostrůvkovitě rozšířený euroasijský druh, který roste od střední Francie a jihozápadního Německa na západě po Mongolsko a Čínu. Na sever v Evropě zasahuje po ČR, Slovensko a Bělorusko, na jih do severní Itálie a okolí Černého moře.

 

V ČR se vyskytuje pouze na jižní Moravě, zejména na Znojemsku, v okolí Moravského Krumlova, na Mohelenské hadcové stepi, na Pálavě, na několika lokalitách v Hustopečské pahorkatině a v okolí Čejče. Moravou prochází severní hranice rozšíření druhu.

 

Ekologie: Suchomilný a světlomilný druh, který roste na skalních stepích, travnatých svazích, suchých lesních okrajích či na vápencových skalkách. Vyhovují mu mělké, skeletnaté půdy s řídkou vegetací na vápencovém, hadcovém nebo pískovcovém podloží. Je diagnostickým druhem teplomilných hadcových společenstev svazu Asplenio cuneifolii-Armerion serpentini.

 

Hemikryptofyt, který kvete od začátku dubna do května.

 

Ohrožení a ochrana: Druh je na našem území ohrožen zejména díky své vzácnosti a výskytu na omezeném geografickém prostoru. Žádné významnější ohrožení tomuto druhu v současné době pravděpodobně nehrozí. Na naprosté většině lokalit je chráněn územně. V Červeném seznamu cévnatých rostlin je uveden v kategorii ohrožený.

 

 

 

Literatura:

 

Grulich V. (2004): Scorzonera L. – hadí mord. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 724–729, Academia, Praha.