Sarcophaga carnaria - masařka obecná

10. 5. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 1758) – masařka obecná

Čeleď: Sarcophagidae – masařkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 10–15 mm. Hlava je černá, oči jsou červené. Tykadla jsou krátká, černá s pýřitými štětinami. Štít je černý s šedým poprášením s třemi pásky. Štítek je černý. Zadeček je zvláště u samců vzadu zúžený s delšími štětinami. Na černém zadečku je šedavá šachovnicová kresba. Nohy jsou černé. Křídla jsou téměř průhledná s tmavými žilkami. Larvy jsou bílé červovitého tvaru, v zadní části jakoby uťaté.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy početné čeledi masařkovití (Sarcophagidae). Masařka obecná patří mezi naše nejhojnější představitele této čeledi.

 

Rozšíření: Evropský druh, rozšířený po celé Evropě až po Altaj.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Masařka obecná se vyskytuje na různých lesních i nelesních biotopech, nejčastěji na loukách, okrajích lesů, v okolí lesních a polních cest, ale i v kulturní krajině a v okolí lidských sídel. Patří také mezi běžné obyvatele vesnických obydlí. Dospělci létají především od března do října. Za slunného počasí často sedají na různé květy a osluněná místa. Tato masařka je živorodá a samice kladou malé larvičky do zahnívajících látek, zejména živočišného původu (mršiny obratlovců i bezobratlých a výkalech). Masařky tak mají v přírodě důležitou roli.

 

 

Literatura:


Javorek V. (1967): Kapesní atlas dvoukřídlého hmyzu. SPN Praha.