Salix myrtilloides - vrba borůvkovitá

28. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Salix myrtilloides L. - vrba borůvkovitá

Čeleď: Salicaceae - vrbovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Nevelký, zhruba do 80 cm vysoký, keř s vystoupavými větvemi, listy celokrajné, eliptické připomínající listy vlochyně či brusnice borůvky. Mladé listy jakoby s nádechem vínové barvy.

 

Možná záměna: Zaměnitelná snad jen s některými dalšími druhy vrb, především Salix repens.

 

Výskyt: Druh s obrovským euroasijským areálem zahrnujícím S a střední Evropu (Skandinávie, Murmanská oblast, Polsko, ČR, Švýcarsko), dále Rumunsko, střední Ukrajinu až Dálný Východ (Sibiř, Poamuří).

V ČR v současnosti pouze ve Slavkovském lese a Železných horách, které představují recentní lokality známé od roku 1986, resp. 1994. Rozšíření tohoto druhu z více lokalit dokladuje výskyt kříženců s vrbou ušatou (Salix x onusta) v J Čechách - Třeboňsko, Jindřichohradecko, Šumava, dále byla vrba borůvkovitá uváděna z Jizerských a Orlických hor. V nedávné době byl druh objeven na nové lokalitě v Českém lese.

 

Ekologie: Druh pahorkatinných až horských poloh, vázaný na vlhké až rašelinné louky, okraje vrchovišť, na místech s vysokou hladinou podzemních vod, uváděna jako součást společenstev Eriophorion gracilis, Salicion cinereae ad.

 

Význam: Nesmírně vzácný druh české flóry, který je vzácný nejen v České republice, ale též v oblasti celé střední Evropy.

 

Ohrožení: Potenciální ohrožení je dáno nevelkými populacemi a celkovou vzácností v rámci republiky, dále může hrozit přímá destrukce stanovišť, změny vodního režimu, další problém představuje promiskuita tohoto druhu, tudíž tendence k hybridizačnímu procesu s vrbou ušatou.

 

Ochrana: Druh kriticky ohrožený, zákonem chráněný. Územní ochrana je zajištěna pouze v CHKO Slavkovský les, populace v Železných horách není zatím územně chráněna. Druh velmi obtížně kultivovatelný.

 

 

    

 

Literatura:

 

Chmelař J. & Koblížek J. (1990): Salix L. – vrba. – In: Hejný S., Slavík B., Hrouda L. & Skalický V. (eds), Květena České republiky 2, p. 458–489, Academia, Praha.