Salix myrsinifolia - vrba černající

21. 11. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Salix myrsinifolia Salisb. - vrba černající

Syn.: Salix nigricans Sm. 

Čeleď: Salicaceae - vrbovité

Status: CR, §K

 

Popis: Keř až strom, dorůstající max. 6 m výšky, s hladkou, šedou borkou, krátkými letorosty, chlupatými pupeny. Listy proměnlivého tvaru, na líci zelené, na rubu ojíněné s charakteristickou "setřenou" špičkou, kde ojínění chybí. Dalším typickým znakem je, že rostliny při sušení černají. Kvete zároveň s rašením listů.

 

Rozšíření: Boreální až mírné pásmo Euroasie, souvisleji od severní Evropy po západní Sibiř, ostrůvkovitě v Alpách a předhůří s přesahem do jižních Čech. Celkový areál je špatně vylišitelný, jelikož vrba černající byla s oblibou vysazována.

 

V ČR jsou za původní považovány lokality na Šumavě a v Českém lese. Původní výskyt v Novohradských horách je sporný, na Třeboňsku je znám vysazený pestíkový klon (cv. cotinifolia).

 

Ekologie: Na našem území preferuje zamokřené až rašelinné louky, bažiny, jinde bývá součástí pobřežních křovin. Na minerálně bohatších, lehčích půdách s písčitou příměsí, z oblasti Alp je uváděna jako diagnostický druh sv. Salicion elaeagni Moor 1958.

 

Fanerofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do května.

 

Ochrana: Druh je zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený. Stávající populace si zasluhují komplexní hodnocení jak z pohledu taxonomického, chorologického, tak i ochranářského. Jedná se o nesmírně morfologicky proměnlivý druh.