Saga pedo - kobylka sága

24. 7. 2008 vytvořil Filip Trnka

Saga pedo (Pallas, 1771) - kobylka sága

Syn.: Gryllus giganteus (Villers, 1789), Gryllus pedo (Pallas, 1771), Locusta serrata (Fabricius, 1793), Saga italica Costa, O.G. & A. Costa, 1871, Saga nudipes Fischer von Waldheim, 1830, Saga serrata (Fabricius, 1793), Saga vittata Fischer von Waldheim, 1830 - sága jižní

Čeleď: Tettigoniidae - kobylkovití

Status: KO, EN, IUCN: VU, BERN II, HD IV

 

Popis: Kobylka sága je velká kobylka dosahující velikosti okolo 55-70 mm a s kladélkem měří úctyhodných 100 mm i více. Hlava je úzká a špičatá s velkýma očima. Tykadla jsou silná a nejsou tak křehká jako u většiny kobylek. Tělo je dlouhé a válcovité se zeleným zbarvením, vzácněji s hnědo-žlutým nebo hnědým. Na bocích se od tykadel až po zadeček táhne bílá páska. Přední dva páry nohou jsou kráčivé a silně otrněné, kobylka s nimi uchopuje potravu, zadní nohy dobře slouží ke skákání. Kladélko je dlouhé silně sklerotizované a po stranách hnědo-žluté a na konci s viditelnými hrbolky. Je to nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Ponticko-mediteránní druh, který se ve střední Evropě vyskytuje velmi zřídka a na velmi málo lokalitách. Rozšířen je od Pyrenejí přes Francii do střední a jižní Evropy až po jižní Rusko a dále na jižní Sibiř a Kavkaz.

 

V ČR je výskyt omezen pouze na několik málo lokalit na jižní Moravě. Nejkomplexnější lokalitou jsou Pavlovské vrchy, lokality jako NPR Děvín-Kotel-Soutěska, NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen. Z historických dokladů byl výskyt zaznamenán v NPR Pouzdřanská step, PR Kamenný vrch u Kurdějova a v okolí Znojma.

 

Biologie a ekologie: Obývá xerotermní lokality s lesostepním až stepním charakterem. Slunné svahy s dostatkem křovin a trávy jsou pro ságu ideálním stanovištěm. Má jednu generaci do roka, u nás se rozmnožuje pouze partenogeneticky. Kobylky se líhnou během května a dospívají přibližně v srpnu, žijí pravděpodobně několik týdnů. Sága je dravá kobylka, která se živý hmyzem, často kobylkami a dokonce i kudlankami, kořist loví předními páry nohou. Pohybuje se pomalu a často číhá nehybně na kořist. Při vyrušení čile utíkají nebo zastrašují potenciálního nepřítele vztyčením, roztáhnutím končetin a otvíráním kusadel. Nestriduluje.

 

Ohrožení a ochrana: Nejvíce je ohrožena ničením vhodných stanovišť, vysazováním nevhodných dřevin. Také přílišným zarůstáním lokalit anebo naopak úplným kosením všech keřů a trávy. Je významným xerotermním druhem, který indikuje původní lesostepní biotopy. Velmi zajímavý a ojedinělý zástupce Tettigoniidae na našem území. Na Moravě má nejsevernější hranici výskytu druhu. Je důležité chránit biotopy, kde se sága vyskytuje, což je v ČR splněno. Důležité je také dodržovat správný management na lokalitách. Od roku 2005 probíhá v ČR monitoring kobylky ságy na všech dnešních i historických lokalitách.