Sacchiphantes abietis - korovnice smrková

21. 10. 2018 vytvořil Ondřej Machač

Sacchiphantes abietis (Linnaeus, 1758) – korovnice smrková

Čeleď: Adelgidae – korovnicovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 1,5–2 mm. Zbarvení těla je šedožluté, tmavě šedé až zelenošedé. Vyskytuje se i  okřídlená generace samiců a samci. Křídla jsou zažloutlá a mají jen tři žilky. Nymfy a partenogenetické samice žijící v hálce jsou hnědorůžové s voskovitými šupinkami po celém těle. Nohy jsou u okřídlených jedinců žlutavé, u bezkřídlých a nymf šedohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná s našimi dalšími korovnicemi rodu Sacchiphantes a Adelges. Korovnice rodu Adelges vytvářejí hálky jen na pupenech a hálkou tak neprorůstá větvička. Na smrku se vyskytuje také korovnice zelená (S. viridis), která je obtížně rozlišitelná od korovnice smrkové, některými autory je uváděna jako její poddruh.

 

Rozšíření: Holearktický druh, který se vyskytuje téměř v celé Evropě až po východní Asii. Zjištěna také v Severní Americe a severní Africe.

 

V ČR hojný druh po celém území.

 

Biologie a ekologie: Korovnice smrková žije ve smrkových lesích, parcích i v městské zeleni. Vyskytuje se jak v přirozených lesích, tak v uměle vysázených monokulturách. Živnou rostlinou je v našich podmínkách výlučně smrk ztepilý (Picea abies). Saje na pupenech a větvičkách, kde vytváří typické šišticovité hálky. V hálce je několik komůrek ve které žijí kolonie těchto mšic. Hálky vytváří zejména na mladých stromech. Je považována za významného škůdce smrků. Přezimují čerstvě vylíhlé nymfy, které zimují přisáté k pupenům smrku. Na jaře dospějí a sáním způsobují partenogenetické samice hálku u pupenů smrku, kde zakládají novou kolonii. Na konci léta vylétávají z hálky okřídlené saice, které kladou vajíčka na jehlice. Ještě na podzim se líhnou nymfy, které se zazimují se na pupenech a na bázích jehlic. Na podzim hálka zasychá a zůstává na větvičce.

 

 

Literatura:


Kapitola P. (2005): Korovnice rodu Sacchiphantes a Adelges na smrku. Lesnické práce 11/2005, VÚLHM.

 

Kratochvíl J. a kol. (1959): Klíč zvířeny ČSR III, ČSAV, Praha, 872 pp.