Rubus sulcatus - ostružiník brázditý

8. 12. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Rubus sulcatus Vest – ostružiník brázditý

Čeleď: Rosaceae – růžovité (Rubus, sekce Rubus)

Status: běžný druh

 

Popis: Ostružiník se statnými, vzpřímenými, na stranách brázditými, lysými prýty bez žlázek. Ostny jsou hrubé, nepočetné (v počtu 1-5 na 5 cm délky prýtu). Listy jsou pětičetné, na rubu zelené; koncový lístek je dlouze řapíčkatý, okrouhlého tvaru, protažený do dlouhé špičky; dolní lístky jsou široce eliptické (zhruba 1,5x delší než široké). Květenství je hroznovité, řídké, rovněž řídce ostnité. Květy jsou bílé nebo narůžovělé, velké 3-4 cm, s kališními lístky dolů sehnutými; tyčinky převyšují gyneceum. Souplodí je podlouhle vejcovité.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým, evropským areálem s centrem rozšíření ve střední Evropě odkud zasahuje na sever do jižní Skandinávie, na západ do jižní Anglie a střední Francie, na jih po sever Apeninského poloostrova a rovněž roste na Balkáně. Nejvýchodnější lokality nalézáme na Ukrajině.

 

V České republice patří mezi hojnější druhy. Roste obvykle v planárních až suprakolinních polohách. Častěji je znám především z oblasti Moravské brány a moravského předhůří Českomoravské vrchoviny.

 

Ekologie: Druh preferuje světlejší lesy, světliny, lesní lemy a křoviny. Je výrazným nemofilním ekoelementem (= druhem osidlujícím lesní ekosystémy).

 

Vytrvalý fanerofyt s optimem kvetení od května do června.

 

 

Literatura:


Holub J. (1995): Rubus L. In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky vol. 4, Academia, Praha, 54206.