Rubus montanus - ostružiník běloplstnatý

19. 7. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Rubus montanus Lej. - ostružiník běloplstnatý  

Syn.: Rubus thyrsoideus subsp. candicans (Weihe) Boulay, Rubus candicans auct. non Weihe ex Rchb., Rubus macromontanus (H. E. Weber) Vannerom incl.  

Čeleď: Rosaceae - růžovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Statné rostliny s přímými až vysokoobloukovitými, do 2,5 m vysokými, hranatými, matnými a téměř lysými prýty. Ostny jsou oddálené, zelené, obvykle téměř rovné. Spodní listy jsou znožené, pětičetné, svrchní trojčetné. Rub listů je přitiskle, stříbrně plstnatý až chlupatý, líc je často leskle zelený, bez chlupů. Koncový lístek je úzce obvejčitý až eliptický, na bázi mírně vykrojený, na okraji hrubě dvakrát pilovitý, zřetelně řapíkatý. Palisty jsou tenké, čárkovité. Květenství jsou hroznovitá až latovitá, úzká, s přitiskle chlupatými květními stopkami. Kališní lístky jsou šedoplstnaté, nazpět ohnuté, korunní lístky jsou bílé. Souplodí peckoviček (ostružina) je drobné, řídké, v obrysu kulovité, černé, nepříliš dobré chuti.

 

Možná záměna: Od ostatních druhů ze série (viz taxonomická poznámka) se liší následující kombinací znaků: prýty hranaté, lysé, s oddálenými trny, listy na rubu přitiskle plstnaté, koncoví lístek na okraji pravidelně dvakrát pilovitý, květenství obvykle hroznovitá, květy bílé, ostružiny drobné, kulovité.

 

Rozšíření: Poměrně široce rozšířený druh s těžištěm areálu ve střední Evropě. Vyskytuje se od středního Německa po Rumunsko, Chorvatsko a střední Itálii.

 

V ČR se vyskytuje poměrně hojně od nížin do středních poloh mezofytika, vzácně vystupuje i do vyšších poloh. Nejhojnější je v jihozápadních a středních Čechách a na střední Moravě.

 

Ekologie: Ostružiník běloplstnatý nalezneme na křovinatých okrajích lesů, na lesních světlinách a pasekách, v křovinách či na světlejších místech v okolí lesních cest. Roste obvykle na mírně vlhkých, kyselých až slabě zásaditých, na živiny poměrně chudých půdách.

 

Nanofanerofyt, který kvete v červenci a plodí v srpnu.

 

Taxonomická poznámka: Ostružiník běloplstnatý patří do série Discolores, jejíž zástupci se vyznačují dlouze vystoupavými, hranatými prýty bez stopkatě žláznatých chlupů, stejně dlouhými ostny, na rubu plstnatými listy a plstnatými, nazpět ohnutými kalichy.

 

 

 

Literatura:

 

Holub J. (1995): Rubus L. – ostružiník. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 54–206, Academia, Praha.