Rubus franconicus - ostružiník křovištní

14. 11. 2011 vytvořil Václav Dvořák

Rubus franconicus H.E. Weber – ostružiník křovištní
Čeleď: Rosaceae – růžovité

 

Popis: Bylina se sterilními prýty lysými, s kratičkými ostny, které jsou poměrně hustě nahloučené (až 20 ostnů na 5 cm); prýty bývají štíhlé, ve skrze rovné či jen mírně obloučnatě skloněné. Listy znoženě, obvykle pětičetné, překrývající se, na líci lysé, nažloutlé barvy či světle zelené, na rubu na dotek náznakem chlupaté, koncový lístek krátce řapíkatý, s čepelí v obrysu vejčitou až okrouhlou (širší než delší), se srdčitou širokou bází. Zoubkování listů periodické, zuby ve tvaru písmene U. Květenství je úzce jehlancovité; listy fertilních prýtů začínají 3-10 cm pod květenstvím. Vřeteno květenství roztroušeně až hustě plstnaté roztroušeně se stopkatými žlázkami a žláznatými štětinami; ostny zahnuté, v počtu 10-15 na 5 cm délky. Korunní lístky obvejčité, bílé.

 

Možná záměna: Zástupci sekce Corylifolii patří k obtížné skupině na určování. Podobným druhem je především ostružiník džbánský (Rubus josefianus), který má koncový lístek trojboce široký, spíše delší než širší, hustěji ostnité prýty, s ostny nazpět zahnutými. Přesto je třeba si uvědomit, že bez dostatečného času věnovanému určování ostružiníků a tvorby srovnávacího herbáře se dá zaměnit prakticky s krerýmkoli druhé dané sekce.

 

Rozšíření: Středoevropský druh s těžištěm rozšíření v Německu v oblasti Hesenska, dále se vyskytuje v Horních Rakousích, jihozápadním Polsku a České republice, kde jeho areál vyznívá čím více na východ se nacházíme.

 

U nás roste především v Čechách (častěji např. v Podkrušnohoří), na Moravě velmi vzácně, dříve nebyl z Moravy vůbec znám. Preferuje polohy termofytika a mezofytika, do vyšších nadmořských výšek nezasahuje.

 

Ekologie: Thamnofilní ekoelement (= s vazbou spíše na nelesní stanoviště). Druh křovin a lesních okrajů, světlin a mezí, často též na rumištích a v silničních příkopech. Preferuje neutrálnější podloží či půdy s obsahem vápníku.

 

Fanerofyt až chamaefyt, s optimem kvetení od června do července.

 

 

Literatura:

 

Holub J. (1995): Rubus L. – ostružiník. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, p. 54–206, Academia, Praha.