Rosalia alpina - tesařík alpský

16. 8. 2008 vytvořil Filip Trnka

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) - tesařík alpský

 Syn.: Cerambyx alpinus Linnaeus, 1758; Cerambyx pilosus Poda, 1761; sametovec horský

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

 Status: KO, CR, BERN II, NATURA 2000, HD II, IV

 

Popis: Jeden z nejkrásnějších brouků, s kterými se můžeme na našem území setkat. Tělo o velikosti 15-38 mm, je zploštělé a modro černé. Na modrých krovkách najdeme černé proužky nebo skvrny, které se liší na jednotlivých exemplářích ve tvaru a velikosti. Dlouhá tykadla jsou střídavě modro-černá, jemně ochlupená. Na štítu nalezneme dva výrůstky po stranách a černou skvrnu, která je také značně variabilní. Je to druh nezaměnitelný s žádným jiným tesaříkem.

 

Rozšíření: Evropa kromě nejsevernějších částí, dále je rozšířen až na Krym, Kavkaz a ještě zasahuje do Sýrie a Izraele.

 

V ČR byl dříve široce rozšířen, ale na většině lokalit již vyhynul, dnes je velmi vzácný a přežívá na několika posledních lokalitách. Tou nejznámější je PR Velký a Malý Bezděz, měl by se vyskytovat i na nedalekých Slatinných vrších. Dále ho nalezneme pouze v CHKO Bílé Karpaty, kde má asi dvě lokality a poslední lokalitou jsou nedaleké Chřiby. Tyto lokality jsou primárně chráněny kvůli tesaříku alpskému jako Evropsky významné lokality. Dá se říci, že je spíše horským druhem rozšířeným od 500 m n. m. výše. Do roku 2000 pozorován v CHKO Žďárské vrchy. V roce 2006 byla objevena populace na soutoku Moravy a Dyje která žije na jilmech (Ulmus).

 

Biologie a ekologie: Imaga se objevují od června do září v původních starých bučinách s pralesním charakterem nebo na pastvinách se solitérními starými buky. Za slunného počasí je můžeme vidět čile pobíhat po kmenech buků. Buk lesní (Fagus sylvatica) je u nás také jedinou dřevinou, v kterých prodělává vývoj. Samičky kladou vajíčka do odumřelého dřeva, na které mají vysoké nároky, musí být správně vlhké a osluněné.

 

Ohrožení a ochrana: Příčin je několik, ať už změna skladby dřevin, vlivem změny lesního hospodářství, či plošná těžba starých bukových porostů. Nemalou příčinou vymírání tesaříka alpského bylo, že se vytěžené dřevo nechalo ležet v lese přes léto, kam samičky přednostně kladly vajíčka a pak bylo odváženo na pilu a zpracováno, a tak zaniklo mnoho populací. Dnes už je druh natolik na ústupu, že těmito příčinami není ohrožen. V neposlední řadě může být ohrožen velkými sběry na malých lokalitách. Velmi esteticky působící druh původních bučin. Druh kriticky ohrožený, u kterého je nutné zachovat původní porosty, což je u nás splněno. Lokality jsou územně chráněny, což přispělo k zachování Rosalia alpina na našem území. V ČR probíhá monitoring tohoto druhu. Patří mezi druhy, které jsou chráněny Naturou 2000,  je zahrnut v příloze II o chráněných druzích.

 

Taxonomická poznámka: U nás a v Evropě se vyskytuje poddruh Rosalia alpina alpina. Ze Sýrie, Turecka, Palestiny a Íránu je znám ještě poddruh Rosalia alpina syriaca.