Rilaena triangularis - sekáč trojúhlý

19. 7. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Rilaena triangularis (Herbst, 1799) – sekáč trojúhlý

Řád: Opiliones – sekáči; Čeleď: Phalangiidae

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4-7 mm. Tělo je oválně vejčité, v zadní části mírně zašpičatělé. Oční hrbolek je poměrně velký a široký. Na makadlech jsou charakteristické výrůstky. Samci mají na chelicerách charakteristický hrbolek. Zbarvení těla je obvykle žlutohnědé až světle hnědé, někdy s nevýrazným proužkem ve středu. Nohy jsou dlouhé a štíhlé, zvláště u samců.

 

Možná záměna: Záměna je možné snad jen se světle zbarvenými samicemi sekáče rohatého (Phalangium opilio). Tento druh má však menší oční políčko a nemá výrůstky na makadlech.

 

Rozšíření: Evropský druh.

 

V ČR hojný druh, po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tento sekáč je charakteristický životem na kmenech stromů. Najdeme ho v různých typech listnatých i smíšených lesů, ale i v parcích, zahradách apod. Přes den většinou odpočívá na kůře stromů, v dutinách nebo na vegetaci u paty stromů. Vzácně je potkáme také na pařezech nebo mezi kameny. Aktivní je v noci. S dospělci se setkáme od jara do léta.

 

 

Literatura:


Šilhavý V. (1954):Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR, sv. 7, 272 pp.

 

Šilhavý V. (1971): Řád sekáči – Opilionidea. In: Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 33–50.