Rhynchospora fusca - hrotnosemenka hnědá

10. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Rhynchospora fusca (L.) Aiton fil.  hrotnosemenka hnědá

Čeleď: Cyperaceae  šáchorovité

Status: C1, §1, ČK

 

Popis: Štíhlá bylina, rostoucí v trsech, zdánlivě připomínající druhy rodu Carex nebo Schoenus. Díky hnědému zbarvení plev jen těžko zaměnitelná s druhým zástupcem rodu Rhynchospora na českém území.

 

Rozšíření: Areál tohoto druhu je poměrně velký, zasahující Evropu a východní část Severní Ameriky, avšak pouze v rozsahu boreálních oblastí s oceánickým klimatem. Čím více převládá kontinentální klima, tím více je Rhynchospora fusca vzácnější.

 

Z ČR je historicky doložena pouze z Čech z Třeboňské a Dokeské pánve. Nejhojněji v oblasti Máchova jezera, Starých Splavů a Břehyňského rybníka. Druhou poměrně chudou oblastí výskytu je výše zmiňovaná Třeboňská pánev, jmenovitě např. Blatský a Příbrazský rybník u Lásenic nebo rybník Starý Hospodář u Lutové. Druh na Třeboňsku již neroste, recentně pouze při březích Máchova jezera (NPP Swamp).

 

Ekologie: Ekologické nároky jsou poměrně různorodé, ale v ČR jsou pro Rhynchosporu typická ostřicová společenstva na vlhkých humózních píscích, které se pravidelně přeplavují nízkým sloupcem vody.

 

Hemikryptofyt až geofyt s dlouhým plazivým oddenkem. Rozmnožuje se nažkami nebo vegetativně oddenky.

 

Význam: Pro ČR fytogeograficky a chorologicky velmi významný druh. Jednak z hlediska samotného druhu, tak i biotopu, ve kterém se vyskytuje.

 

Ohrožení: Hrotnosemenka hnědá velmi utrpěla změnou biotopů, melioračními procesy, odvodňováním, těžbou rašeliny a sukcesními změnami v krajině. V dnešní době je na své poslední lokalitě ohrožena postupným zarůstáním rašeliniště borovicí a výraznými výkyvy vodní hladiny, jak na rašeliništi, tak i na přilehlém Máchově jezeře.

 

Ochrana: Druh zákonem chráněný, kriticky ohrožený. Poslední lokalita je chráněna i územně jako NPP Swamp, kde tento druh roste na ploše 30 metrů čtverečných. Záchranná kultivace in situ je zajišťována BÚ AV ČR v Třeboni.

 

   

 

Literatura:

 

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR, vol. 2. – Academia, Praha.