Ranunculus platanifolius - pryskyřník platanolistý

2. 10. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Ranunculus platanifolius L. – pryskyřník platanolistý

Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité

Status: C4

 

Popis: Bylina s přímou, obvykle 60-80 cm vysokou, od báze větvenou, rýhovanou lodyhou. Přízemní listy dlouze řapíkaté, dlanitě 3-5dílné; lodyžní listy podobné přízemním, k vrcholu se zmenšující, jen krátce řapíkaté. Květní stopky lysé, až 5krát delší než úkrojky nejhořejších listů. Květy bílé; kališní lístky lysé, opadavé.

 

Možná záměna: Zejména na Šumavě se dá zaměnit s bělokvětým pryskyřníkem omějolistým (Ranunculus aconitifolius), který má květní stopky i kališní lístky chlupaté.

 

Rozšíření: Evropský druh s centrem areálu ve střední a jv. Evropě, na sever zasahující po Norsko.

 

V České republice se vyskytuje téměř ve všech pohraničních pohořích, od montánního stupně výše, avšak do nejvyšších poloh zasahuje spíše ojediněle.

 

Ekologie: Roste ve vlhkých suťových lesích, na travnatých místech podél horských toků. Je součástí druhově bohaté vegetace havezových niv as. Ranunculo platanifolii-Adenostyletum alliariae či mléčivcových niv as. Chaerophyllo hirsuti-Cicerbitetum alpinae.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do července.

 

Ochrana a ohrožení: Pryskyřník platanolistý je v Červeném seznamu řazen mezi druhy vyžadující pozornost (C4).

 

 

Literatura:

Křísa B. (1997): Ranunculus L. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 1, 2. vydání, Academia, Praha, 425-446.

 

Stachurska-Swakoń A., Cieślak E. & Ronikier M. (2013): Phylogeography of a subalpine tall-herb Ranunculus platanifolius (Ranunculaceae) reveals two main genetic lineages in the European mountains. – Botanical Journal of the Linnean Society, 171(2): 413–428.