Rana dalmatina - skokan štíhlý

10. 6. 2008 vytvořil Zdeněk Mačát

Rana dalmatina Bonaparte, 1840 - skokan štíhlý

Syn.: Rana agilis Thomas, 1855

Čeleď: Ranidae - skokanovití

Status: SO, NT, IUCN: LC, BERN II, HD IV

 

Popis: Skokan štíhlý je jeden z našich tří hnědých skokanů, dorůstá do délky 7-12 cm. Od ostatních skokanů ho můžeme rozlišit díky nápadně dlouhým zadním nohám. Hlava je při pohledu shora zašpičatělá. Skokan štíhlý nemá hrdelní rezonátor, a proto je jeho hlas velmi slabý, připomínající zvuk pokličky roztočené na zemi (V. Zavadil 1984). Tělíčko, jak už český název napovídá, je štíhlé, na bocích s kožními lištami. Spánková skvrna, táhnoucí se od vnějšího bubínku přes oko po nosní otvor, je hnědá až černá. Svrchní strana těla je v odstínech hnědé, šedé až černé. Břicho je světle krémové, na bocích až nažloutlé, celé bez skvrn či mramorování.

 

Možná záměna: Druh velmi podobný dalším terestrickým skokanům. Podobnými druhy jsou skokan hnědý (Rana temporaria), jeden z nejběžnějších našich obojživelníků a skokan ostronosý (Rana arvalis), což je druh převážně vyšších oblastí.

 

Rozšíření: Česká republika tvoří severní okraj rozšíření skokana štíhlého. Obývá nížiny a pahorkatiny do 500-600 metrů. Hlavní výskyt se u nás soustředí do oblasti nížin velkých řek. Oblasti středních Čech (Polabí, Povltaví), severní Čechy (Most, Chomutov), jižní a střední Morava (Pomoraví, Podyjí, Zlínsko, Vyškovsko). V Evropě od Francie po Balkán, výjimečně izolované populace na severu Evropy.

 

Biologie a ekologie: Jedná se o teplomilný druh, který ve svému životě dává přednost dobře prosvětleným listnatým lesíkům. Živí se zemními bezobratlými, nepotvrzený je kanibalismus a požírání jiných obratlovců. Má velmi citlivou kůži a již při malém znečištění krajiny ji rychle opouští. Zimování probíhá odděleně. Samci žijí převážně ve vodě, ve které dochází na jaře k páření, samice na souši v okolí. Na místě rozmnožování se s nimi můžeme setkat už na přelomu února a března, kdy oba jedinci mají výrazně tmavou barvu. Po nakladení vajec samice vodu opouští, samec v ní zůstává pro další páření ještě několik týdnů. Samice klade vajíčka (500-2000) do shluků, které upevňuje k zemi, či mezi vodní rostliny ("probodnuté snůšky"). Vývoj vajíček trvá přibližně 2-3 týdny. Metamorfóza pak následuje v červnu nebo červenci. Pohlavní dospělosti dosahují během 2-3 let života. Dožívají se 9-11 let. Nevytváří poddruhy.

 

Ochrana: Skokan štíhlý je chráněn zákonem, patří mezi druhy silně ohrožené. V Červené knize je pak uváděn jako druh ohrožený.

Autor: Zdeněk Mačát

rana_dalmatina7