Columba palumbus - holub hřivnáč

18. 6. 2009 vytvořil Zdeněk Mačát

Columba palumbus Linnaeus, 1758 – holub hřivnáč

Čeleď: Columbidae – holubovití

Status: běžný druh

 

Popis: Holub hřivnáč je 35–45 cm velký pták s rozpětím křídel mezi 70–80 cm. Je zřetelně větší než všichni ostatní holubi žijící v ČR. Zbarvení je podobné zbývajícím druhům holubů. Tmavě šedomodrohnědý hřbet, kostřec modrošedý, krk je červený až hnědočervený s výraznou bílou skvrnou po stranách. Za letu je dobře vidět bílá páska na křídlech, která jsou jinak stejně zbarvena jako hřbet. Konce řídel jsou černé, stejně jako konec ocasu.

 

Možná záměna: Holuba hřivnáče je možné zaměnit za holuba doupňáka (Columba oenas), holuba skalního (Columba livia) a jeho domestikovanou formu, holuba domácího (Columba livia f. domestica). Jejich vzájemné odlišení však není nikterak složité. Holub hřivnáč jako jediný z výše jmenovaných druhů má na krku bílou skvrnu a bílé příčné proužkování na křídlech, viditelné za letu. Navíc je naším největším holubem.

 

Rozšíření: Druh obývající celou Evropu, Asii a severni Afriku. S holubem hřivnáčem se můžeme setkat jak na britských ostrovech, tak v Japonsku nebo Číně.

 

V České republice jde o běžný druh, který zde hnízdí a vyjímečně i zimuje. Je rozšířen po celém území. Početnost tohoto druhu se stále zvětšuje a druh se stále více synantropizuje.

 

Biologie a ekologie: Obyvatel všech typů lesů a dnes už i městských zahrad a parků. Hnízda staví holubi ve větvích stromů, má kulovitý tvar a je se suchých větviček. Hnízdění probíhá v jednotlivých párech, mimo hnízdění se holubi často pohybují v hejnech. Samice snáší 2 bíla vejce a to v období od dubna do srpna, většinou 2–3x ročně. Na vejcích sedí oba rodiče. Částečně tažný druh. Tah probíhá v hejnech, ojediněle jednotlivě. Početnost holuba hřivnáče v Evropě se pohybuje okolo 9 milionu párů. Lovný druh. Potravou holuba jsou různá semena a někdy i drobní bezobratlí.

 

Hlas: Zpěv či spíše hlas obhajoby teritoria můžete najít zde

 

Taxonomická poznámka: Holub hřivnáč vytváří po celém areálu svého rozšíření pět poddruhů. V Evropě se setkáváme s poddruhem Columba palumbus palumbus - holub hřivnáč evropský. Jeden poddruh holuba hřivnáče však byl již vyhuben a to poddruh z Madeiry (Columba palumbus maderensis) a to nejspíše kolem roku 1924.

 

 

Literatura:

 

Hudec K., Šťastný K., a kolektiv (2005): Fauna ČR, svazek 29/2, Ptáci 2/II. - Academia, Praha.