Radix auricularia - uchatka nadmutá

3. 2. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Radix auricularia (Linnaeus, 1758) – uchatka nadmutá

Syn.: Lymnea auricularia (Linnaeius, 1758), plovatka nadmutá

Řád: Pulmonata – plicnatí; Čeleď: Lymnaeidae – plovatkovití

Status: běžný druh

 

Popis:  Výška ulity je 25-30 mm, šířka 25-28mm. Ulita je poměrně tenkostěnná, jemně rýhovaná, světle hnědé barvy. Zvláště u mladších jedinců s tmavšími skvrnami. Typické je uchovitě rozšířené ústí, které je téměř stejně vysoké jako ulita. Tělo je šedavé s širokými cípovitými tykadly.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobnou, avšak vzácnější uchatkou širokou (Radix ampla), která má uchovité ústí ještě výraznější. Podobné druhy jsou také Radix peregra a Radix ovata u kterých není ústí tak široce uchovité.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa, severovýchod Asie a zavlečena byla i do Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Uchatku najdeme v různých typech stojatých a mírně tekoucích vod. Nejvíce jí vyhovují bohatě zarostlé tůně a rybníky s prohřátou vodou. Na kvalitu vody není příliš náročná. Vajíčka klade do rosolovitého obalu, který lepí na kameny a vodní rostlinstvo. Živí se odumřelými rostlinnými zbytky a řasami.

 

Literatura

 

Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky – rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohroženía ochrana, červený seznam. – Sborn. Přírodověd. Kl. Uh. Hradiště, Suppl. 10.

 

Pfleger V. (1988): Měkkýši. Artia Praha.