Pyrus pyraster - hrušeň polnička

31. 7. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Pyrus pyraster (L.) Burgsd. - hrušeň polnička

Syn.: Pyrus communis L. var. pyraster L., Pyrus communis L. var. sylvestris DC., Pyrus achras Gaert., Pyrus communis L. var. achras (Gaert.) Wallr., Pyrus communis L. var. pyraster (L.) Wallr., Pyrus communis L. var. glabra Koch, Pyrus communis L. var. tomentosa Koch, Pyrus communis subsp. achras (Gaert.) A. et Gr., Pyrus communis subsp. pyraster (L. A. et Gr., Pyrus communis subsp. piraster (L.) Gams, Pyrus pyraster (L.) Burgsd. subsp. achras (Gaert.) Stohr

Čeleď: Rosaceae - růžovité  

Status: C4

 

Popis: Menší strom nebo keř dorůstající se 7-20 m. Borka je šedočerná, rozpraskaná. Pupeny jsou kuželovité, lysé. Listy jsou celokrajné, široce eliptické, na bázi okrouhlé, vzácněji mělce srdčité či klínovité, mírně zašpičatělé, na okraji jemně vroubkované až hladké, na líci jasně zelené, lesklé, na rubu světlejší. Řapíky jsou poměrně dlouhé, tenké, lysé. Květní pupeny jsou lysé. Květy jsou bílé nebo vzácněji na rubu narůžovělé. Plodem je kulovitá, dlouze stopkatá malvice s velkým množstvím sklereid.

 

Možná záměna: Podobná hrušeň obecná (Pyrus communis) má protáhlejší listy, hruškovité malvice, které jsou více dužnaté a neobsahují tak velké množství sklereid.

 

Rozšíření: Evropa, od Španělska přes střední Evropu až po Lotyšsko, evropské Rusko, na jihu po Bulharsko a Turecko. Nevyskytuje se na jihu Španělska a ve Skandinávii. Ve velké Británii roste pouze v okolí lidských sídel.

 

V ČR roste roztroušeně v teplejších oblastech od nížin do podhůří. Hojnější je na jižní Moravě a ve středních Čechách. Mnohde je výskyt omezen pouze na jednotlivé, v minulosti vysazené stromy.

 

Ekologie: K původním biotopům hrušky polničky patří především listnaté lesy nižších poloh (lužní lesy, dubohabřiny, doubravy), křovinaté lesostepní stráně či okraje lesů. V minulosti byla vysazována také na pastvinách nebo u chalup. Roste na zásaditých, mírně vlhkých až sušších půdách, na slunných a dostatečně teplých místech.

 

Fanerofyt, kvetoucí obvykle v dubnu, plody dozrávají v září.

 

Význam: Stará ovocná dřevina, v současnosti používaná jako podnož pro rouby hrušně obecné. Dřevo je poměrně kvalitní.

 

Ohrožení a ochrana: Hrušeň polnička je poměrně dlouholetou dřevinou, v posledních desetiletích však její počty mírně klesají. Je to způsobeno především nezájmem o tento druh jako zdroj ovoce, změnou hospodaření a také křížením s hrušní obecnou.

 

 

   

 

Literatura:

 

Dostálek J. (1992): Pyrus L. – hrušeň. – In: Hejný S., Slavík B., Kirschner J. & Křísa B. (eds), Květena České republiky 3, p. 464–470, Academia, Praha.