Pyrola minor - hruštička menší

17. 6. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Pyrola minor L. – hruštička menší

Syn.: Amelia minor (L.) Alefeld

Čeleď: Ericaceae – vřesovcovité

Status: NT

 

Popis: Bylina s plazivým oddenkem, lodyhou přímou, ostře hranatou, vysokou do 20 cm. Listy v přízemní růžici náhle zúžené v křídlatý řapík, na líci o něco tmavší než na rubu. Květenství obvykle 1015květé; kališní cípy široce trojúhelníkovité, na bázi se překrývající. Čnělka krátká, přímá, nahoře neztloustlá, z květu nevyniklá, zhruba 2krát užší než blizna.

 

Možná záměna: Habituelně podobná hruštička prostřední (Pyrola media) má kališní cípy vejčitě kopinaté, na bázi se nepřekrývající. Čnělka je u toho druhu slabě zakřivená, stejně široká jako blizna.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlejším cirkumpolárně boreálním areálem. V Evropě se vyskytuje zejména v severní části, v Evropě jižní pouze v horách.

 

V České republice je známa z celého území, ovšem mezerovitě a nerovnoměrně. Nejčastěji se vyskytuje v oreofytiku, méně často ve středních polohách, v nižších polohách jen velmi vzácně.

 

Ekologie: Preferuje polostinná stanoviště v lesích a v lesních okrajích, v hájích. Je udávána jako diagnostický druh acidofilních borů sv. Dicrano-Pinion.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem výskytu od června do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Hruštička menší není řazena mezi zvláště chráněné druhy. V Červeném seznamu však patří mezi druhy téměř ohrožené (NT). Byť je zřejmě stále nejčastěji vyskytujícím se druhem rodu hruštička na našem území, stejně jako u ostatních zástupců se v posledních dekádách vyskytuje s nižší frekvencí.

 

 

Literatura:


Freudenstein J. V. (1999): Relationships and Character Transformation in Pyroloideae (Ericaceae) Based on ITS Sequences, Morphology, and Development. – Sys. Bot., 24/3: 398-408.

 

Křísa B. (1990): Pyrola L. – In.: Hejný S. & Slavík B., Květena České republiky 2, Academia, Praha, 510-516.