Pseudoturritis turrita - huseník převislý

20. 12. 2015 vytvořil Václav Dvořák

Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz – huseník převislý

Syn.: Arabis turrita L.

Čeleď: Brassicaceae – brukvovité

Status: C3

 

Popis: Bylina s přízemní růžicí listů, s přímou, oblou, obvykle nevětvenou, jedinou lodyhou, vysokou až 95 cm. Listy přízemní růžice za květu zasychají; lodyžní listy četné, směrem k vrcholu rostliny zužující se, srdčitě ouškatou bází přisedlé. Květy vyrůstají v úžlabí listenů; korunní lístky bílé se žlutým nádechem. Plodenství tvořené výrazně jednostranně převislými šešulemi.

 

Možná záměna: Kombinací znaků – jako jsou květy vyrůstající v úžlabí listenů, nažloutlé květy a obloukem převislé šešule – nezaměnitelný druh.

 

Rozšíření: Druh s těžištěm rozšíření v jižní Evropě s přesahem areálu do střední Evropy. Roste též v Malé Asii, na Blízkém východě, na Kavkaze a v sz. části Afriky. Na Britských ostrovech, ale též v Belgii je považován za neofyt.

 

V České republice se vyskytuje zejména na jižní a jz. Moravě, ojediněle v Bílých Karpatech a v Moravském krase, z Čech je uváděn jako přechodně zplaňující druh.

 

Ekologie: Druh světlých hájů, lesních lemů a xerotermních křovin. Preferuje skeletovité půdy, bohaté na živiny.

 

Krátce vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od dubna do června.

 

Ochrana a ohrožení: Huseník převislý je fytogeograficky významným druhem naší flóry. Roste zde na severní hranici celkového areálu. Zároveň jeho výskyt je soustředěn do roztroušených až izolovaných lokalit, byť např. na Pavlovských kopcích se vyskytuje poměrně hojně. V celostátním Červeném seznamu je hodnocen jako ohrožený druh (C3).

 

 

Literatura:

Karl R. & Koch M. (2013): A world-wide perspective on crucifer speciation and evolution: phylogenetics, biogeography and trait evolution in tribe Arabideae. – Ann. Bot., 112 (6): 983-1001.

 

Štěpánek J. (2003): Arabis L. In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky 3, 2. vydání, Academia, Praha, 123-137.