Pseudognaphalium luteo-album - protnice (protěž) žlutobílá

10. 11. 2009 vytvořil Václav Dvořák

Pseudognaphalium luteo-album (L.) Hilliard et B.L. Burt - protnice (protěž) žlutobílá

Syn.: Gnaphalium luteo-album L.; Helichrysum luteo-album (L.) Rchb.

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Status: C1

 

Popis: Byliny vysoké do 60ti cm, bělavě plstnaté. Lodyha přímá nebo vystoupavá, větvená nebo jednoduchá. Listy poloobjímavé, jednožilné, poměrně úzké, na vrcholu tupé. Úbory jsou tvořené 4-12ti hustými klubíčky vyrůstajícími na konci lodyh, obvykle s absencí listenů. Zákrov vytváří pohárek, zákrovní listence jsou suchomázdřivé. Květy nenápadné, nazelenalé, bělavé či žlutavé. Plodem jsou krátce chlupaté, válcovité nažky.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem, jednak zahrnujícím především oblast střední a jižní Evropy, dále v Přední Asii, Africe, Austrálii, na Novém Zelándu, Nové Gunei. Jako zavlečený druh znám i ze Severní Ameriky.

 

V České republice je vázán na oblast termofytika a mezofytika, dříve hojně, dnes velmi vzácně. V současnosti jsou známy lokality na Hané, jižní Moravě a v jižních Čechách. Preferuje nižší nadmořské výšky, ale ojediněle se vyskytuje i v suprakolinním stupni nad 600 m n.m.

 

Ekologie: Protnice žlutobílá se vyskytuje na obnažených dnech rybníků, okrajích řek, rovněž na polích a mezích. Preferuje vlhké až mokré půdy. Poměrně výrazně kalcifóbní druh, přesto jej najdeme i na zásaditých substrátech. Druh typický pro konkurence velmi slabou vegetaci obnažených den rybníků sv. Eleocharition ovatae Phillipi 1968, ve které se vyskytuje řada dalších velmi vzácných taxonů jako Tillaea aquatica či Coleanthus subtilis.

 

Jednoletý terofyt, s fenologickým optimem v letních měsících.

 

Ochrana a ohrožení: Dramaticky ustupující druh naší flóry, který se během několika dekád stal z poměrně běžného velmi vzácným, kriticky ohroženým druhem. Přesto není řazen mezi zvláště chráněné a je veden pouze v Červeném seznamu. Za ústupem stojí řada faktorů jako celková změna krajiny, zemědělská činnost, eutrofizace, absence letnění rybníků.

 

Taxonomická poznámka: Současné taxonomické pojetí je v řadě zemí nejednotné. Rod Pseugnaphalium je na základě morfologické podobnosti řazen do rodu protěž (Gnaphalium), zároveň nedávná fylogenetická studie mediteránních zástupců rodu smil (Helichrysum), založená na porovnání ITS sekvencí, ukazuje na blízkou genetickou příbuznost právě s tímto rodem.

 

 pseudognaphalium-luteo-album1 pseudognaphalium-luteo-album2 pseudognaphalium-luteo-album3

 

Literatura:

 

Hrčka D. (2004): Pseudognaphalium Kirp. – protnice, protěž. – In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, p. 104–105, Academia, Praha.