Pseudeuophrys lanigera - skákavka zední

30. 9. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) – skákavka zední

Čeleď: Salticidae – skákavkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Drobná synantropní skákavka o délce těla 4–5 mm (hlh. 2–2,5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá se světlými chloupky, které tvoří světlou kresbu. Makadla světlá u obou pohlaví. Zadeček je u samic světle hnědý s nevýrazným světlým pruhem. Zadeček samců je tmavší s kontrastním světlým proužkem. Nohy jsou světle hnědé s tmavším kroužkováním, u samců je první pár tmavší.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Pseudeuophrys (v ČR 3 druhy). Od nich se liší světlým proužkem na zadečku, ekologií a kopulačními orgány.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen po celé Evropě (mimo severovýchodní část), v Turecku a na Kavkaze. Zavlečena byla do USA.

 

V ČR roztroušeně po celém území, zejména ve městech a teplejších oblastech.

 

Biologie a ekologie: Skákavka zední se v ČR vyskytuje zejména ve městech a obcích v teplejších oblastech, kde žije na zdech budov, ve sklenících, zídkách apod. Vzácně také ve volné přírodě na skalních stepích a osluněných skalách. Za slunečného počasí pobíhají po zdech, kde loví drobný hmyz. S dospělci se setkáme od dubna do září, uvnitř vytápěných budov po celý rok.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.