Prunella modularis - pěvuška modrá

25. 11. 2016 vytvořil Vojtěch Brlík

Prunella modularis (Linneaus 1758) – pěvuška modrá

Řád: Passeriformes – pěvci, čeleď: Prunellidae – pěvuškovití

Status:  IUCN: LC

 

Popis: Pěvuška modrá patří do endemického rodu Prunella (13 druhů), který je rozšířený pouze v Palearktu. V Evropě se vyskytují čtyři druhy, na našem území hnízdí pouze dva. Pěvuška modrá je malý (15 cm) tažný pěvec. Vzhledem i tvarem těla je podobná velmi dobře známému vrabci domácímu (Passer domesticus). Celkové zbarvení je hnědavé s podélným černým žíháním. Dospělí ptáci mají šeděmodrý krk a hrdlo. Zobák je středně velký u báze rozšířený. U tohoto druhu není vyvinut pohlavní dimorfismus a samec se do samice tedy neliší ani zbarvením ani velikostí.

 

Možná záměna: Pěvuška modrá je tvarem těla podobná velké většině našich pěvců. Na základě hlasových projevů je téměř nezaměnitelná. Podobný zpěv a prostředí výskytu má pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla).

 

Rozšíření a početnost: Pěvuška hnízdí na celém území Evropy na rozdíl od zbytku rodu Prunella jehož zástupci mají centrum výskytu v centrální Asii. Jedná se o jeden z nejčastějších druhů. V ČR je hnízdní populace odhadována na maximálně 500 000 hnízdících párů.

 

Biologie a ekologie: Pěvuška modrá je tažný pták zimující v západní a jižní Evropě společně s tamními hnízdními populacemi. Na naše území přilétá již v březnu. Hnízdí ve všech typech křovin – na pasekách, v nízkých jehličnatých lesích či v parcích (viz foto). Vždy vyhledává velmi hustou vegetaci, kde si staví téměř nenalezitelné hnízdo. Pěvuška modrá je ukázkovým příkladem promiskuity v živočišné říši – jsou polyandrické i polygynní. V létě je potrava výhradně živočišná, v zimě výhradně rostlinná.    

 

Hlas: Zpěv ve velké většině případů prozradí přírtomnost pěvušky. Nahrávku zpěvu naleznete zde.

 

Tah: Zimoviště leží v západní a jižní Evropě. Pěvuška modrá se k nám vrací jako jeden z prvních tažných ptáků.

 

 

 

Literatura:

 

Hudec K. (ed.) 1983: Fauna ČSSR Ptáci 3/I. Academia, Praha.

 

Svensson L., Mullarney K.Zettenström D. & Grant P. J. 2012: Ptáci Evropy, severní Ameriky a Blízkého Východu. Ševčík nakladatelství, Plzeň.

 

BirdLife International 2015: Species – Hedge Dunnock. dostupné z URL: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/hedge-accentor-prunella-modularis

 

IUCN 2015: Red list of threatened species – Hedge Dunnock. dostupné z URL: http://www.iucnredlist.org/details/22718651/0#http://www.aerc.eu/DOCS/Bird_taxa_of _the_WP15.xls#