Sylvia atricapilla - pěnice černohlavá

11. 11. 2010 vytvořil Zdeněk Mačát

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) - pěnice černohlavá

Řád: Passeriformes - pěvci, Čeleď: Sylviidae - pěnicovití

Status: běžný druh, IUCN: LC

 

Popis: Pěnice černohlavá je druh pěvce velikosti vrabce (13-15 cm) s poměrně zavalitým tělem. Hlavním determinačním znakem mezi našimi pěnicemi je barevná čepička. U samců je zbarvena černě u samic rezavo-hnědě. Zbarvení většiny těla je pak v několika odstínech šedé. Samice je na břiše zbarvena do šedo-hněda, celkově je její šat více v tónu hnědé než u samce. U juvenilních jedinců je čepička zbarvena stejně jako u samice.

 

Možná záměna: Mezi pěnicemi jde snadno odlišit pomocí čepičky, s tou se můžeme setkat u sýkory babky (Poecile palustris), která má na rozdíl od pěnice bílý límec kolem krku a na tvářích, také černá kapka pod zobákem.

Rozšíření: Pěnice černohlavá je převážně evropským druhem, vyskytuje na většině kontinentu mimo nejsevernější oblasti. Na východ je její výskyt udáván ze západní Sibiře, na jihu pak v SZ Africe. Jde o tažný druh (mimo populace v jižní a západní Evropě).

 

V České republice jde o jeden z nejpočetnějších druhů pěvců. Vyskytuje po celém území do hor.

 

Biologie a ekologie: Druh preferující listnaté a smíšené lesy, běžně se také vyskytují v jehličnatých lesech a jejich okrajích. Jako sekundární biotopy pěnici slouží hřbitovy, parky či zahrady. Hnízdění probíhá od května do července. Hnízdo si staví nízko v keři (do 2 m nad zemí), je velmi jednoduché, jde o spletené větvičky, listy trávy vystlané srstí nebo kořínky. Samice snáší 4-6 vajec 2x ročně. Na vejcích sedí oba rodiče. Hlavní složkou potravy pěnic je hmyz. Podíl rostlinné potravy v jídelníčku pěnice však není zanedbatelný.

 

Hlas: Zpěv pěnice černohlavé naleznete zde. Nahrávku kontaktného hlasu znějícího jako o sebe bouchající kameny naleznete zde

 

   

Literatura:

 

Hudec K., a kolektiv (1983): Fauna ČSSR, svazek 23, Ptáci 3/II. - Academia, Praha.

 

Svensson L., Grant P. J. (2004): Ptáci Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu. Praktická určovací příručka. - Svojtka, Praha.