Protaetia lugubris - zlatohlávek mramorovaný

25. 7. 2010 vytvořil Filip Trnka

Protaetia lugubris (Herbst, 1786) - zlatohlávek mramorovaný

Syn.: Liocola lugubris (Herbst, 1786); Protaetia marmorata Fabricius, 1792

Čeleď: Scarabaeidae - vrubounovití

Status: běžný druh

 

 

Popis: Velikost těla 19-25 mm. Tělo je široké málo klenuté, zbarvení je bronzové až hnědě kovové. Spodní strana těla podobně zbarvena jako svrchní ovšem se zelenavým leskem. Svrchní strana témeř lysá s kovovým leskem, na štítu, krovkách a pygidiu nalezneme nepravidelné bílé skvrny. Skvrny jsou tvořeny ztvrdlým sekretem, množství a tvar skvrn je variabilní na každém jedinci. Okraj krovej jemně chloupkovaný, stejně jako spodní část těla.

 

Rozšíření: V celé Evropě vyjma nejsevernějších částí některých států. Nejjižněji proniká do Francie, Itálie a Španělska. Východně až na Sibiř.

 

V ČR lokálně hojný na vhodných biotopech.

 

Biologie a ekologie: Dospělci od května do konce léta. K vývoji potřebuje staré stromy a to především dutiny dubů (Quercus spp.) a vrb (Salix spp.), kde se larvy živí trouchnivějícím dřevem. Larvy si v poledním instaru vytvářejí za pomoci sekretu dřevitý kokon v kterém zimují a následujícího roku vylézají ven. Heliofilní druh vyhledávající mízu poraněných stromů a květy svíd (Svida spp.) a bezů (Sambucus spp.).

 

Taxonomická poznámka: V celé Evropě se setkáme s nominátním poddruhem Protaetia lugubris lugubris, z Ruska popsán poddruh Protaetia lugubris orientalis.