Prionus coriarius - tesařík piluna

14. 8. 2008 vytvořil Filip Trnka

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) - tesařík piluna

Syn.: Armiger ballista Voet, 1778; Armiger hussarus germanicus Voet, 1778; Cerambyx tridentatus Linnaeus, 1758; Prionus burdajewiezi Bodemeyer, 1928; Prionus bicinus Jakovlev, 1887; Cerambyx coriarius ; piluna obecná

Čeleď: Cerambycidae - tesaříkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Robustně působící tesařík o velikosti 1,8-4,5 cm. Černý až černohnědý, tykadla jsou u samců dvanáctičlenná a více pilovitá než u samic které je mají pouze jedenáctičlenná. Samice jsou zavalitější.

 

Rozšíření: Areál rozšíření se táhne po celé Evropě a zasahuje do Asie a na západní Sibiř a také do severní Afriky.

 

V ČR se vyskytuje po celém území, poslední dobou se díky intenzifikaci a chemizaci v zemědělství početnost snížila, ale stále je častým druhem.

 

Biologie a ekologie: Nalezneme ho nejčastěji v listnatých, smíšených lesích a také v parcích. S dospělci se setkáme  konce června do října. Je to druh s noční aktivitou, často přiletí ke světlu. Přes den imaga sedí nehnutě na kmenech nebo pařezech. Dokáže vydávat vrzavé zvuky třením zadních stehen o krovky. Stromy musí být dostatečně staré, vývoj larev probíhá v odumřelém dřevě, nejčastěji u kořenů a v podzemních částech pařezů nebo stromů. Vývoj trvá přibližně 3 roky často v dubech (Quercus), bucích (Fagus), ale i smrcích (Picea) a borovicích (Pinus).

 

img_7977 img_8635 prionus_coriarius1