Primula minima - prvosenka nejmenší

15. 8. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Primula minima L. - prvosenka nejmenší  

Syn.: Kablikia minima (L.) Opiz, Kablikia truncata Opiz  

Čeleď: Primulaceae - prvosenkovité  

Status: C1, §2

 

Popis: Velmi drobné rostliny s přízemní růžicí listů a krátkým, poměrně tlustým oddenkem. Listy jsou tuhé, kožovité, leskle zelené, roztroušeně žláznaté, klínovité, na okraji nadvinuté, na konci hrubě zubaté, se zuby zakončenými bělavou chrupavčitou špičkou. Řapíky jsou velmi krátké, oboustranně křídlaté. Květy, vyrůstající na krátkých, lysých květonosných lodyhách, jsou velké, tmavě růžové až červenavé, nevonné. Kalich je válcovitý, nápadně kratší než korunní trubka. Korunní lístky jsou na konci vykrojené. Plodem je protáhle vejcovitá tobolka.

 

Rozšíření: Alpínský druh s poměrně malým areálem výskytu, který roste v Alpách, Karpatech, v balkánských pohořích Rila (Bulharsko) a Prokletije, které leží na hranicích Srbska, Černé Hory a Albánie a také ve Vysokých Sudetech.

 

V ČR se vyskytuje pouze v několika populacích nad horní hranicí lesa v subalpínských polohách Krkonoš. Hojnější je především v Obřím a Labském dole, na svazích Vysokého kola či v okolí Luční a Studniční hory, kde je při troše štěstí možné tento druh spatřit i z turistické stezky.

 

Ekologie: Prvosenka nejmenší roste často na mikroklimaticky poměrně extrémních a nestabilních stanovištích, jako jsou štěrbiny ve skalách, suťoviště, vyfoukávané trávníky či sněhová výležiska. Vyhovují jí mělké, hlinité, značně skeletnaté půdy s kyselou reakcí. Je diagnostickým druhem subalpínských trávníků svazů Agrostion alpinae.

 

Hemikryptofyt, který kvete v červnu či na začátku července, obvykle ihned po odtání sněhové pokrývky.

 

Ohrožení a ochrana: Vzhledem ke svému omezenému rozšíření je druh u nás ohrožen zejména klimatickými změnami, nevhodnými výsadbami nad horní hranicí lesa a také vyrýpáváním a přesazováním do zahrad. V Červeném seznamu cévnatých rostlin je veden jako kriticky ohrožený, zákonem je chráněn jako silně ohrožený druh.

 

Význam: Dekorativní druh, který je poměrně často pěstovaný na skalkách.