Primula farinosa - prvosenka pomoučená

21. 5. 2012 vytvořil Václav Dvořák

Primula farinosa L. - prvosenka pomoučená

Syn.: Aleuritia farinosa (L.) Opiz

Čeleď: Primulaceae - prvosenkovité

Status: A1

 

Popis: Bylina s lysým, pomoučeným stvolem vysokým až 20 cm. Listy v přízemní růžici, podvinuté, měkké s úzce obvejčitou čepelí, k bázi se zvolna zužující, na líci lysou, na rubu bíle pomoučenou. Květenstvím je jednostranný, převislý okolík. Květy nevonné, korunní trubka zbarvena červenofialově až světle růžově, vz. bíle, v ústí žlutě, v době odkvětu se zbarvuje do modra. Plodem je podlouhle vejcovitá tobolka delší než kalich.

 

Možná záměna: Na Slovensku snadno zaměnitelná s prvosenkou Hallerovou (Primula halleri), od které se pozná dle poměru kalichu a korunní trubky, které jsou víceméně stejně dlouhé.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem zahrnující mírný až subarktický pás Euroasie. Kvůli nevyřešené taxonomii je celkový areál poměrně špatně definovatelný. V Evropě se vyskytuje disjunktivně a izolovaně např. na Britských ostrovech, v Pyrenejích, v Alpách, Karpatech, v Německu, pobaltských zemích a ve Skandinávii, kde je ve vyšších polohách vikarizována blízce příbuzným druhem Primula scandinavica. Asijská část areálu zahrnuje především oblast Sibiře ovšem s výraznými hiáty. Je dokladována především z Kamčatky a Himalájí, ve střední Sibiři je vikarizována příbuzným druhem Primula longiscapa. Druh je znám i z Jižní Ameriky, především z jižní části And a Patagonie.

 

V České republice je více než 110 let nezvěstným resp. vyhynulým druhem, který byl znám na několika introdukovaných lokalitách a jedné zřejmě přirozené z okolí obce Malenovice v Moravskoslezských Beskydech. Opětovný nález na našem území je velmi nepravděpodobný.

 

Ekologie: Prvosenka pomoučená je druhem slatinných luk, slatinišť a pramenišť, okrajů horských bystřin. Preferuje vlhká až trvale zamokřená stanoviště, půdy bohaté na obsah uhličitanu vápenatého. Výrazný heliofyt.

 

Hemikryptofyt s optimem kvetení od května do června.

 

 

Literatura:


Hambler J.D. & Dixon J.M. (2003): Primula farinosa L. - Journal of Ecology, 91:694-705.

 

Kovanda M. (2003): Primula L. - In.: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České republiky, 3, Academia, Praha, 246-252.