Potentilla supina - mochna nízká

22. 6. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Potentilla supina L. – mochna nízká

Syn.: Potentilla prostrata Haenke ex Pohl

Čeleď: Rosaceae – růžovité

Status: běžný druh

 

Popis: Jednoletka bez oddenku, koncová lodyha vyrůstá z primární růžice listů, z paždí dolních listů vyrůstají lodyhy postranní. Rostliny vysoké 5 až 40 cm, poléhavé, vystoupavé i přímé; listy se zmenšují, jsou odstále pýřité, listy trojčetné až zpeřené, trojjařmé. Kalich odstále chlupatý, korunní lístky žluté, zdéli kalicha.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, díky zpeřeným listům, které z našich mochen má ještě mochna stříbřitá (Potentilla anserina).

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlejším areálem zahrnující Eurasii, severní a jižní části Afriky a Severní Ameriku. Přičemž nominátní poddruh se vyskytuje primárně v Evropě a v Malé Asii.

 

V České republice se vyskytuje hojně v termofytiku a v rybničních oblastech, vzácná je v západních Čechách a na jv. Moravě, stejně též v horských oblastech.

 

Ekologie: Velmi často se lze s tímto druhem setkat na březích rybníků, na zaplavovaných plochách, vlhkých písčinách, na návsích, rumištích, při okrajích cest, na nádražích a na zamokřených polích.

 

Terofyt až krátkověký hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od června do září.

 

Poznámka: Na našem území se primárně vyskytuje nominátní poddruh. V oblasti Lednických rybníků na jižní Moravě a z několika málo lokalit v Polabí byl doložen výskyt mochny nízké podivné (Potentilla supina subsp. paradoxa), která má kališní lístky za plodu vzpřímené, plody má lesklé, na břišní straně s vyniklým výrůstkem.

 

 

 

Literatura:

Soják J. (1995): Potentilla L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky, vol. 4, Academia, Praha, 283–314.

 

Soják J. (2007): Dvě nové nepůvodní mochny české květeny a poznámky k Potentilla supina subsp. paradoxa. – Zpr. Čes. Bot. Společ., 42: 203–210.