Potentilla reptans - mochna plazivá

13. 12. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Potentilla reptans L. – mochna plazivá

Čeleď: Rosaceae – růžovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Poléhavé, plazivé rostliny s vytrvalou přízemní růžicí listů. Lodyhy jsou plazivé a často dorůstají až 30 cm, jsou většinou nevětvené, v uzlinách často kořenující. Listy jsou pětičetné, dlouze řapíkaté, z obou stran zelené a řídce přitiskle chlupaté. Jednotlivé lístky jsou obvejčité až eliptické, na okraji pilovitě zubaté. Květní stopky i lodyhy bývají často červeně naběhlé. Květy jsou pětičetné, dlouze stopkaté, žluté. Plodem je souplodí nažek.  


Možná záměna: Svým vzhledem (plazivé nevětvené lodyhy, jednotlivé květy) mezi mochnami velmi charakteristický druh, který nebývá zaměňován.

Rozšíření: V téměř celé Evropě jde o hojný druh. Nevyskytuje se jen v severní Skandinávii, na Islandu a v okolí Černého moře. Na východě zasahuje až do oblasti středoruských stepí.

 

Jedna z našich nejběžnějších mochen. Hojná je především v termofytiku a mezofytiku. V oreofytiku vystupuje zhruba do výšky 750 m n. m. V západní části ČR částečně chybí nebo se vyskytuje pouze roztroušeně.  

 

Ekologie: Poměrně nenáročný druh, který můžeme najít jak na přirozených stanovištích (louky, okraje lesů, paseky, meze, břehy vodních toků), tak i na stanovištích ovlivněných člověkem (příkopy, okraje cest a polí, ruderální plochy ve městech. Je diagnostickým druhem mezofilních a vlhkých slaniskových trávníků svazu Juncion gerardii. Hojná je také ve společenstvech nížinných aluviálních luk (diagnostický druh asociací Cnidio dubii-Deschampsietum cespitosae, Lathyro palustris-Gratioletum officinalis a Scutellario hastifoliae-Veronicetum longifoliae).

 

Hemikryptofyt, který kvete od června do srpna.

 

 


Literatura:

Soják J. (1995): Potentilla L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 283–314.