Potentilla erecta - mochna nátržník

12. 3. 2011 vytvořil Michal Hroneš

Potentilla erecta (L.) Räusch. – mochna nátržník  

Syn.: Tormentilla erecta L., Potentilla silvestris Necker, Potentilla tormentilla Necker, Tormentilla alpina Opiz, Potentilla strictissima Zimm.  

Čeleď: Rosaceae – růžovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Vytrvalé, 10–30 cm vysoké rostliny s tlustým podzemním oddenkem a postranními, poléhavými, vystoupavými až téměř přímými, chlupatými lodyhami. Přízemní listy jsou obvykle trojčetné, vzácně se vyskytují i pětičetné. Jednotlivé lístky jsou na okraji zubaté. Řapíky jsou přitiskle chlupaté. Lodyžní listy jsou trojčetné, většinou přisedlé, přitiskle chlupaté. Prostřední lístek je protáhle klínovitý, na okraji ostře zubatý. Palisty jsou velké, zubaté až dlanitě dělené. Květy jsou žluté, čtyřčetné, tvořící rozvolněné květenství. Kalich je krátce přitiskle chlupatý. Plodem jsou hnědavé nažky, které vytváří souplodí.

 

Možná záměna: Mochny jsou především kvůli časté hybridizaci považovány za taxonomicky a determinačně poměrně obtížný rod. Mochna nátržník tvoří díky svým čtyřčetným květům výjimku z tohoto tvrzení a je poměrně snadné ji poznat. Jediná další mochna, která může tvořit čtyřčetné květy, je mochna anglická (Potentilla anglica). Ta má však pětičetné lodyžní listy, spodní lodyžní listy dlouze řapíkaté a alespoň některé květy pětičetné.

 

Rozšíření: Druh s euro-západoasijským areálem rozšíření, který se vyskytuje od Islandu a Britských ostrovů na západě po jihozápadní Sibiř na východě. Jižní hranice areálu prochází severním Marokem, jižní Itálií, severem Balkánského poloostrova a severním Tureckem. Izolovaná arela leží na Kavkaze. Sekundární výskyt je udáván z východního pobřeží Kanady.

 

V ČR se mochna nátržník vyskytuje poměrně hojně od nížin až do subalpínského stupně, v nižších polohách je o něco vzácnější.

 

Ekologie: Druh s poměrně širokou ekologickou amplitudou, rostoucí na suchých až vlhkých loukách, na pastvinách, vřesovištích, na okrajích lesů či v lesních světlinách, na rašeliništích a vrchovištích či na travnatých holích ve vyšších horách. V literatuře je mochna nátržník udávána jako diagnostický druh lučních společenstev svazů Molinion a Violion caninae a vřesovišť svazu Genistion.

 

Hemikryptofyt, který kvete často již od května do začátku září.

 

Taxonomická poznámka: Občas se v populacích mochny nátržníku vyskytují jedinci s některými květy pětičetnými či lodyžními pětičetnými listy. Takové odchylky jsou pravděpodobně způsobeny introgresí mochny anglické (Potentilla anglica).

 

 

 

Literatura:

Soják J. (1995): Potentilla L. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 283–314.