Porcellio scaber - stínka obecná

2. 6. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Porcellio scaber (Latreille, 1804) - stínka obecná

Řád: Isopoda - stejnonožci

Status: běžný druh

 

 

Popis: Velikost těla 10-17 mm. Tělo je zploštělé, článkované,  šedě zbarvené s modravým odstínem. Někteří jedinci jsou zbarveni světleji - hnědé až pískové barvy. Po stranách hlavy jsou drobná očka. Čelní lalok je nápadně trojúhelníkovitý. Na hlavě jsou dva páry tykadel (první pár je zakrnělý). Na článcích jsou drobné hrbolky. Tracheální políčka jsou dobře viditelná na prvních dvou zadečkových článcích.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními podobnými stejnonožci, zvláště pak se stínkou zední (Oniscus asellus), ta je robustnější, okraje článků jsou výrazně světlé a tracheální políčka nejsou vyvinuté. Dalším podobným druhem je stínka lesní (Trachelipus ratzeburgii) - má šedavé zbarvení s oranžovými skvrnami na okrajích článků. Tracheální políčka jsou na pěti párech zadečkových noh. Tento druh žije v lesích, pod kůrou a kameny.

 

Rozšíření: Kosmopolitní rozšíření (téměř po celém světě), původně v Evropě, poté byl zavlečen do Severní Ameriky,Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména ve městech.

 

Biologie a ekologie: Stínka obecná se u nás vyskytuje zejména synantropně, v okolí lidských sídel - na skládkách, rumištích, staveništích a ostatních narušených biotopech. Najdeme ji i v lomech, zahradách a různých typech lesů. Přes den se ukrývá pod různými předměty, nejčastěji kameny a dřevem. Často ji najdeme ve velkých skupinách, složené z dospělých i mladých jedinců.  Aktivní je v noci, živí se různými organickými zbytky.

 

porcellio_scaber1 porcellio_scaber2 porcellio_scaber3

 

Literatura:


Frankenberger Z. (1959): Stejnonožci suchozemští – Oniscoidea. Fauna ČSR, svazek 14. NČSAV, Praha.

 

Malinková L. (2009): Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem. Bakalářská práce, PřF Univerzity Palackého, 103 pp.