Trachelipus ratzeburgii - stínka lesní

23. 2. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Trachelipus ratzeburgii (Brandt, 1833) - stínka lesní  

Řád: Isopoda – stejnonožci, Čeleď: Trachelipodidae  

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 10-14 mm, šířka těla 5-7 mm. Tělo je oválné, mírně zploštělé, šedě zbarvené s oranžovými konci tělních článků a dvěma řadami světlých skvrnek. Hlavový článek je typický tvarem čelních laloků, které jsou ostře zařezané. Tracheální políčka jsou na 5 párech zadečkových noh. Telson (poslední zadečkový článek) je zašpičatělý. Tato stínka není schopná se svinout (volvace).

 

Možná záměna: Stínku lesní můžeme zaměnit díky svým typickým oranžovým cípům, snad jen s podobnou stínkou Trachelipus rathkii, která je však více skvrnitá.

 

Rozšíření: Evropský druh - severní, střední, východní Evropa a část západní Evropy (Francie, Belgie, Nizozemí).

 

V ČR hojný druh, po celém území. Od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Stínka lesní je typický lesní stejnonožec, který obývá zejména listnaté a smíšené lesy. Najdeme ji pod kůrou pařezů, v trouchnivějícím dřevě, pod padlými kmeny a kameny. Často najdeme několik jedinců pohromadě. Můžeme se s ní setkat i v zimních měsících. Živí se tlejícími rostlinnými zbytky.

 


Literatura:


Malinková L. 2009: Suchozemští stejnonožci České republiky s obrazovým atlasem. Bakalářská práce, PřF Univerzity Palackého, 103 pp.