Polysarcus denticauda - kobylka zavalitá

29. 11. 2013 vytvořil Stanislav Rada

Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) – kobylka zavalitá 

Syn.: Barbitistes denticauda Charpentier, 1825; Orphania lixoniensis Saulcy, 1887; Polysarcus denticaudus (Charpentier, 1825)

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: EN

 

Popis: Mohutná kobylka dosahující velikosti 27–45 mm. Krytky jsou silně zkráceny (samci: 2,5–5,5 mm, samice: 0,2–2 mm). Samice jsou opatřeny přibližně 2 cm dlouhým kladélkem. Zbarvení celého těla bývá zelené, ale občas lze nalézt i hnědě vybarvené jedince. Krytky jsou žluté.

 

Možná záměna: Díky robustnímu vzhledu a typickému tvaru těla záměna není možná.

 

Rozšíření: Druh s evropským areálem, vyskytující se převážně v horách. Těžištěm výskytu jsou Pyreneje, Alpy, Karpaty a balkánská pohoří.

 

V ČR má kobylka zavalitá 3 oblasti výskytu. Nejsilnější populace jsou v Bílých Karpatech, kde se vyskytuje na několika lokalitách poměrně běžně. Dále jsou pak známy 3 malé izolované lokality v Čechách v okrese Jičín a 1 lokalita ve Slezsku v podhůří Jeseníků u Zlatých hor.

 

Biologie a ekologie: Biotopem kobylky zavalité jsou horské a podhorské louky (ale z minulosti je znám i výskyt v nížině na okraji Olomouce). Nároky tohoto druhu nejsou podrobně známy a zřejmě budou velmi specifické. Preferovaným biotopem jsou mezofytní louky s vyšší a hustší vegetací. Oplodněné samice kladou vajíčka hluboko do půdy, nymfy se líhnou na jaře. Dospělci se objevují od konce května do září, přičemž vrchol výskytu je v červnu. Skrývají se v hustém porostu, samci jsou však nápadní hlasitým cvrčením (nahrávka zde). Monotónní drnčivé cvrčení bývá každých 10-15 sekund prokládáno tikavými zvuky. Jedná se o býložravý druh přijímající různé druhy rostlin.

 

Ohrožení a ochrana: Pro území ČR je kobylka zavalitá považována za ohrožený druh. Hlavním ohrožujícím faktorem je příliš intenzivní hospodaření na lokalitách, kdy častá a necitlivá seč likviduje potřebný vysokostébelný porost.

 

  

 

Literatura:

 

Holuša J., Kočárek P., Marhoul P. (2007): Výskyt kobylky Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) v České Republice. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. vědy), 19: 254–255.

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R. (2009): First record of Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) from the Jeseníky Mts. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 58: 61–62.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.

 

Konvička O. (2010): Nové lokality druhů Polysarcus denticauda (Orthoptera: Tettigoniidae) a Stethophyma grossum (Orthoptera: Acrididae) na Moravě (Česká republika).