Poecilimon intermedius - kobylka samobřezí

20. 11. 2013 vytvořil Stanislav Rada

Poecilimon intermedius (Fieber, 1853) – kobylka samobřezí 

Syn.: Barbitistes intermedius Fieber, 1853

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: CR

 

Popis: Partenogenický druh kobylky, samci nikdy nebyli nalezeni. Délka těla se pohybuje v rozmezí 18–26 mm. Zadeček je opatřen zahnutým kladélkem s malými zoubky. Křídla nejsou vyvinuta. Základní barva těla je světle zelená s jemným tmavým tečkováním. Boční okraje štítu mohou nést nevýrazné bělavé a růžové znaky.

 

Možná záměna: Dospělé samice se trochu podobají samicím kobylek z rodu Isophya (např. nejhojnější Isophya kraussi). Nymfy lze zaměnit s kobylkou bělopruhou (Leptophyes albovittata).

 

Rozšíření: Druh s eurosibiřským rozšířením, vyskytující se od Česka a Rakouska dále na východ až po Sibiř.

 

Česká republika se nachází na západním okraji areálu druhu. Jsou známy pouze 3 malé lokality v jihovýchodní části republiky – 1 na Kamenném vrchu u Kurdějova a 2 v Bílých Karpatech. Ve slovenské části Bílých Karpat se druh rovněž vyskytuje.

 

Biologie a ekologie: Jedná se o teplomilnou kobylku, která obývá sušší louky a lesostepi. Podrobné ekologické nároky nejsou známy. Kobylka samobřezí se rozmnožuje čistě partenogeneticky – to znamená, že samice kladou neoplodněná vajíčka, ze kterých se líhnou zase jen samice. Na dospělce lze nejspíše narazit v červnu a červenci. Býložravý druh.

 

Ohrožení a ochrana: V ČR ohrožený druh na samém okraji areálu. Známé lokality výskytu mají pravděpodobně reliktní charakter a jsou vzájemně izolovány. Všechny 3 lokality se nacházejí v chráněných územích, avšak případnou nevhodnou péčí o stanoviště by mohlo dojít ke změně podmínek, což by bylo pro tento citlivý druh nebezpečné.

 

Taxonomická poznámka: Rod Poecilimon je značně početný, bylo popsáno okolo 120 druhů, přičemž v Evropě se vyskytuje 72 druhů. V ČR jediný druh, na Slovensku 3 druhy. Ve starší literatuře se uvádí nálezy samců druhu P. intermedius, ve skutečnosti ale šlo o příslušníky jiných druhů rodu.

 

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.

 

Lehmann G.U.C., Strauß J., Lakes-Harlan R. (2007): Listening when there is no sexual signalling? Maintenance of hearing in the asexual bushcricket Poecilimon intermedius. Journal of Comparative Physiology A 193:537–545.

 

Rada S. (2012) Nová lokalita kobylky Poecilimon intermedius (Orthoptera: Ensifera) v Bílých Karpatech (Česká Republika). Acta Carpathica Occidentalis 3: 119.